Skiftebreve, fæstebreve o. a. Ormslev og Kolt sogne.

Bind 2

Retur til forsiden

Retur til forrige side

Dokument 1
1776. Skifte efter 1. sl. Maren Sørensdatter - Skoufoged Frantz Andersen, udi et huus paa Constantindborg Hovedgaards mark, kaldet Skovhuuset.
Børn: Anders 10 aar, Søren 8 aar, Else 6 aar, Kirsten 3 aar.

Dokument 2
1778. Skifte efter sl. Skoufoged Frantz Andersen - 2. Ane Andersdatter i Skouhuuset.
Børn af 1 ægteskab: Søren 10 aar, Else Marie 8 aar, Kirsten 5 aar værende i Wiibÿe.
Barn af 2 ægteskab: Anders 22 uger.
Børnenes værge farbroderen Peder Andersen, Limming.

Dokument 3
1796. Skifte efter sl. Clemen Madsen - 1. Kirsten Pedersdatter. 2. Kirsten Michelsdatter, Kolt.
Barn af 1 ægteskab: Anna 12 år.
Børn af 2 ægteskab: Michel 9 aar, Kirsten 7 aar.
Formynder for børnene deres farbroder Jens Madsen, Witved og Søren Madsen, Aarhuus.

Dokument 4
1786. Skifte efter sl. Maren Laursdatter - Jens Nielsen, Kunnerup.
Arvinger: Hendes broder gaardmand Jens Lauersen, Enslev, og søster Ane Laursdatter -
Niels Jensen, Stautrup.

Dokument 5
1789. Skifte efter sl. Jens Nielsen - 1. Maren Laursdatter. 2. Maren Laursdatter. Kunnerup.
Arvinger:
a. En søster sl. Maren Nielsdatter - Niels Jensen i Stier, død,
a. 1. En søn Niels, der også er død, der har efterladt sig en datter Kirsten - Thomas
Michelsen Heÿe, Stoer Ring.
b. c. To brødre Rasmus i Lemming og Poul i Edslev som begge er døde.

Dokument 6
1790. Jens Pedersen, soldat ved det Hÿbergske Geworpne Infanterie Regiment, født i Edslev Mølle, fæster den gaard i Over Kolt som Jens Nielsen er fradød og hvis enke Maren Lauersdatter han har taget til ægte.

Dokument 7
1800. Taxation til brandforsikring over Jens Pedersens selvejergaard i Kolt.

Dokument 8
1812. Skifte efter sl. Jens Pedersen - Maren Laursdatter, Kunnerup.
Barn: Jens 19 aar, Peder 16 aar, Kirsten 22 aar - Jens Andersen, Aaboe, Anne Kirstine 9 aar.
Børnenes formynder Rasmus Lauersen, Bering. Enkens laugværge Mads Jensen, Kunnerup.

Dokument 9
1819. Skifte efter sl. Rasmus Lauersen der døde hos Jens Pedersens enke i Kolt.
Børn: Mogens 5 aar, Kirsten og Maren 11 aar, Anne 7 aar.
Formynder for børnene, deres morbroder Peder Mogensen, Hasselager.

Dokument 10
1824. Opholdscontract mellem Maren Laursdatter og sønnen Jens Jensen, Kunnerup, der har købt gaarden af moderen.

Dokument 11
1824. Skjøde. Enken Maren Laursdatter - 1. Jens Nielsen. 2. Jens Pedersen, Kunnerup. Sælger sin selvejergaard til sønnnen Jens Jensen.

Dokument 12
1827. Afkald. Jens Andersen, boelsmand i Aaboe. Jens Jensen, Kolt har betalt hans kones arvepart, efter hendes broder Peder Jensen, Kolt.

Dokument 13
1841. Selvejergaardmand Jens Jensen - sl. Karen Jensdatter, Kunnerup. Faar tilladelse til at sidde i uskiftet bo efter sin afgangne ægtefælle.

Dokument 14
1849. Selvejergaardmand Jens Jensen i Kunnerup sælger sin gaard til Rasmus Pedersen i Kunnerup.

Dokument 15
1749. Skifte efter sl. Niels Rasmussen - Karen Jensdatter, Kolt.
Børn af 1 ægteskab: Jens Nielsen 31 aar, Maren Nielsdatter - Niels Jensen, Stier.

Dokument 16
1793. Skifte efter sl. Niels Jensen Møller - Dorothea Sørensdatter, Kolt.
Arvinger:
1. En broder Peder Jensen Møller, Edslev som er død og har efterladt sig:
1 a. En søn Jens Pedersen gaardmand i Kolt.
1 b. En datter Anne Kirstine - gaardmand Øvli Lauersen, Edslev.
2. En broder Michel Jensen Møller, aftægtsmand på en selfeÿergaard i Astrup,
3. En søster Anne Johanne Jensdatter, enke efter Jørgen Møller af Pinds Mølle,
4. En søster Maren Jensdatter der har været gift med skrædder Georg Gundersen i Aarhuus
begge er døde efterladt tre døtre:
4 a. Anne Margrethe - Tømmermand Christen Lemming i Aarhuus
4 b. Mariane 31 aar tiener i Lille Mølle.
4 c. Karen 22 aar tjener samme sted.
5. En søster Anne Jensdatter - Johannes Pedersen smed i Scheilskør.

Dokument 17
1804. Skifte efter sl. Anne Jensdatter - Peder Hansen, Kolt.
Børn: En slegfred datter Johanne Nielsdatter 13 aar, Anne Marie Pedersdatter 9 aar.
Formÿnder for steddatteren Søren Marcussen, Aarhuus.

Dokument 18
1704. Skifte efter sl. Anne Hansdatter - Søren Rasmussen, i Kolt.
Arvinger:
Rasmus Thomsen i Kolt.
Rasmus Michelsen, søn af Michel Jensen i Kolt.
Brodersøn Hans Villumsen i Pinds mølle.
Broderdatter Bodil Villumsdatter - Jens Pedersen i Kolt.
Broderdatter Johanne Villumsdatter i Kolt.
Poul Hansens børn i Kolt, Anne Poulsdatter - Johan Rurmann? I Hørslevboel, Kirsten Poulsdatter -
Søren Jensen i Kattrup død 2 sønner Poul Sørensen hos sin far Søren Jensen 17 år, Jens Rasmussen 30 år,
hans far Rasmus Jensen, 2 døtre Kirsten Sørensdatter i Enslev, Anne Sørensdatter - Jens Rasmussen i Enslev.
Anne Poulsdatter i Holstien ved Tønder.
Maren Poulsdatter i Holstien ved Tønder.

 

Dokument 19
1704. Skifte efter sl. Maren Simonsdatter - Niels Rasmussen, Kolt.
Børn: Simon som fæster stedet, Rasmus 11 aar, Poul 6 aar, Lars 2 aar, Anna 8 aar.
Paa børnenes vegne deres morbroder Jens Simonsen af Adslev.

Dokument 20
1742. Skifte efter sl. Kirsten Poulsdatter - Simon Nielsen, Kolt.
Børn: Niels Simonsen 33 aar tiener hr. Hans Bouchtrup, Aarhuus.
Maren Simonsdatter 29 aar, hjemme.
Anne Simonsdatter 25 aar, hjemme.
Sidsel Nielsdatter - sr. Mads Bjerregaard, borger og handelsmand i Nibe.
Formynder deres farbroder Rasmus Nielsen af Bering.

Dokument 21
1747. Skifte efter sl. Maren Simonsdatter - Rasmus Michelsen, Kolt.
Arvinger: Niels Simonsen, Aarhuus, Anne Simonsdatter, Sidsel Simonsdatter - sr. Mads Bjerregaard, Nibe.

Dokument 22
1745. Skifte efter sl. Simon Nielsen - sl. Kirsten Poulsdatter, Kolt.
Børn: Niels Simonsen af Aarhuus, Maren Simonsdatter og Anne Simonsdatter, paa hendes vegne som formÿnder, Rasmus Nielsen, Bering. Tilstæde var Michel Ovesen af Stautrup, med hans søn Rasmus Michelsen, som forhen haver fæstet gaarden og som skal have Maren Simonsdatter til sin ægtefælle.

Dokument 23
1769. Skifte efter sl. Rasmus Michelsen - Mette Sørensdatter, Kolt.
Børn i 2. ægteskab: Søren 19 aar, Michel 15 aar, Anne 12 aar.
Deres farbroder Peder Michelsen, Stautrup, enkens broder Jacob Sørensen, Holme.

Dokument 24
1712. Skifte efter sl. Anne Nielsdatter Winters - sl. forvalter Peder Jensen, Aaboe.
Hendes børn: Peder Jensen der har overtaget deres gaard.
Mette Jensdatter - sl. Anders Nielsen, Gedved.

Dokument 25
1735. Skifte efter sl. Anne Pedersdatter - Peder Jensen, Aaboe.
Børn: Anne 19 aar, Peder 16 aar, Jens 8 aar, Dorrette 5 aar.
Deres morbrødre Mogens Pedersen, Saastrup og Jens Pedersen Mollerup af Nimtofte Mølle.
Monsieur Phillip Schandorph, guldsmed i Aarhuus er gift med den sl. kones søster.

Dokument 26
1736. Skifte efter sl. Peder Jensen - sl. Anne Pedersdatter, Aaboe.

Dokument 27
1743. Skifte efter sl. Rasmus Jensen - Maren Nielsdatter, Aaboe.
Børn: Maren 4 aar, Kirsten 1 ½ aar.
Deres fasters mand Ove Christensen af Ingerslev. Enkens fader Niels Jensen af Tander.

Dokument 28
1753. Skifte efter sl. Christen Christensen - 1. sl. Maren Nielsdatter. 2. Inger Jensdatter, Aaboe.
Børn af 1 ægteskab: Maren 14 aar, Kirsten 11 ½ aar.
Børn af 2 ægteskab: Anne 5 aar, Marie 3 aar. Christen 8 uger.
Hendes fader Jens Pedersen, Lemming.

Dokument 29
1787. Skifte efter sl. Birthe Rasmusdatter - Michel Christensen, Hinnedrup.
Arvinger:
1. En halvbroder sl. Søren Simonsen - Kirsten Hansdatter, Aaboe.
Hans efterladte børn er:
1 a. Hans Sørensen - Dorthea Marie Michelsdatter, Aaboe.
1 b. Simon Sørensen, Aaboe.
1 c. Jens Sørensen, Aaboe.
1 d. Maren Sørensdatter - Jens Knudsen, Aaboe.
Søren Simonsen er fra Astrup. Hans moder N. N. gifter sig med Rasmus Hansen han dør 1749.
Børn:
1.Ovennævnte Birte Rasmusdatter - Michel Christensen, Hinnedrup.
2.Hans Rasmussen, opholdsmand i Astrup.
3.Maren Rasmusdatter - Knud Pedersen, Haarbye.
4.Karen Rasmusdatter - Otte Pouelsen, Raunholt. ( Broder til Anders Poulsen, Hasselager.)
5.Sl. Anne Rasmusdatter, har efterladt sig en datter Karen Nielsen - Jørgen Nielsen, Balle.
6.Sl. Kirsten Rasmusdatter, har efterladt sig en datter Maren Andersdatter - Niels Eriksen, Ingerslev.
7.Johanne Rasmusdatter der har været gift med Hans Jørgensen Post i Fredericia.

Dokument 30
1774. Skifte efter sl. Søren Simonsen - Kirsten Hansdatter, Aaboe.
Børn:
1.Simon Sørensen der har gaarden.
2.Hans Sørensen, gaardmand i Aaboe.
3.Maren Sørensdatter - 1. Niels Vesten. 2. Jens Knudsen, Aaboe.
4.Mette Sørensdatter 28 aar.
5.Johanne Sørensdatter 24 aar.
6.Jens Sørensen 18 aar.

Dokument 31
1796. Skifte efter sl. Simon Sørensen søn af Søren Simonsen, Aaboe.
Arvinger: Moderen Kirsten Hansdatter, Aaboe.
1.En broder Hans Sørensen - Dorthe Marie Michelsdatter, Aaboe.
2.En broder Jens Sørensen, Ormslev.
3.En søster Maren Sørensdatter - Jens Knudsen, Aaboe.