Sogne og kirker

Retur til forside

Sognene Ormslev og Kolt har været sammenhørende siden ca. 1550.

Begge sogne var indtil midten af 1900 tallet typiske landsogne, hvor der ikke havde været nogen større befolkningsudvikling.

Siden har der i Kolt sogn været en stor udvikling af beboelse og industri, centreret omkring Hasselager og i de senere år ud mod Bering på grund af de gode trafikforhold.

Ormslev Sogn har haft faldende indbyggertal i 1900 årene indtil grænsen mellem de to sogne blev ændret i 1988, så Stautrup området nu hører til Ormslev. 

Ormslev Sogn

Ormslev Sogn er det mindste af sognene men har siden ca. 1550 været hovedsogn med Kolt som anneks.
Sognet bestod oprindeligt kun af matrikelområderne Ormslev, Åbo og en del af Constantinsborg, men i november 1988 blev Stavtrup overflyttet fra Kolt til Ormslev sogn for at opnå en mere ligelig befolkningsfordeling mellem de to sogne.

Bortset fra Stavtrup området er Ormslev sogn stadig et typisk landsogn som kun har meget lidt industri.

Areal:1174 ha

Indbyggertal
1787: 227 indbyggere
1801: 277
1850: 418
1901: 696
1930: 613
1955: 664
1960: 581
2005: 4302

2018: 5953 

2020: 5957

2022: 5944

Kilde: Trap Danmark m.v.

Foto: Kirker i Danmark,  Peter Kannegård

Ormslev Kirke

Kirkens ældste dele, der i dag er gemt bag senere tiders ombygninger, blev sandsynligvis opført i tiden mellem 1150 og 1250. Fra denne periode stammer også størstedelen af landets øvrige romanske kirker.
Omkring år 1500 gennemførte man en større udvidelse af kirken, der øgede bygningens dimensioner betydeligt. [...] Tårnet af munkesten fra begyndelsen af 1500-tallet er vel den seneste tilbygning til kirken.
I forbindelse med kirkens restaurering i 1958 blev der afdækket adskillige kalkmalede dekorationer, hvoraf hvælvdekorationerne i det østligste hvælvfag og sakristiet endnu er synlige.
Altertavlen fra 1590erne er af den karakteristiske baldakintype. Den er inddelt i tre dele og er betydeligt ændret i tidens løb.

Kirken beskrives i et hæfte fra forlaget Hikuin  Ovenstående er citeret derfra

Sognets hjemmeside

Der er adskillige billeder af kirken og dens interiør på hjemmesiden Nordens kirker

Der en omtale af sognets historie indtil 1949 i bogen Aarhus Amt

 

Kolt sogn

Kolt sogn er arealmæssigt næsten dobbelt så stort som Ormslev og har indtil de senere år haft meget større befolkning.

Erhvervslivet i området har også koncentreret sig i Kolt sogn omkring Hasselager og Bering, årsagen er formodentlig de meget gode trafikforhold, først jernbanen og hovedvej A10, og i de senere år motorvejene.

Areal:2122 ha.

Indbyggertal

1787: 557 indbyggere
1801: 639
1850: 1025
1901: 1450
1930: 1649
1955: 1780
1960: 1880
2005: 5948

2018: 7431

2020: 7549

2022: 7527

 

Kilde: Trap Danmark

Lions folketællinger i Kolt sogn Foto: Kirker i Danmark,  Jens H.S. Andersen

Kolt Kirke

Har siden ca. 1550 været annekskirke til Ormslev Kirke

Kolt Kirke er - som størstedelen af de danske landsbykirker - opført i romansk tid i perioden mellem ca. 1150 og 1250. I middelalderens sidste del, sandsynligvis omkring år 1500, blev der ved skibets vestgavl bygget et stort tårn, og ved sydsiden et ligeledes anseligt våbenhus. Våbenhuset syd for skibet er bemærkelsesværdigt ved at være i to stokværk. Selv om dette kendes fra andre kirker i Østjylland, er det ikke almindeligt.

I korhvælvet og i skibets tredje hvælvfag fra øst er der en cirkulær åbning. Sådanne hvælvhuller findes i adskillige østjyske kirker, og det menes, at de kan have været anvendt i forbindelse med kirkespil. Eksempelvis kan man ved Kristi Himmelfart have hejst en Kristusfigur op gennem et sådant hvælvhul for at illustrere Himmelfarten. Men hullerne kan også have haft rent praktiske funktioner, nemlig som adgang til loftet over kirken.
 Kirken beskrives i et hæfte fra forlaget Hikuin  Ovenstående er citeret derfra

Sognets hjemmeside

Der er adskillige billeder af kirken og dens interiør på hjemmesiden Nordens kirker

Der en omtale af sognets historie indtil 1949 i bogen Aarhus amt 

Sankt Peders Kirke Bering

Kirken i Bering er indviet i 1876 som valgmenighedskirke.

Bering Kirke Menighedens hjemmeside fortæller meget mere end der kan bringes på denne side.

Foto: Kirker i Danmark,  Jens H.S. Andersen

Retur til forside