Skoler

Retur til forside

Kommuneskoler 

Bavnehøj Skole
tidligere:Hasselager Skole

Der har været skole i Hasselager siden 1892 på forskellige adresser, den nuværende skole blev indviet i 1953.
 

Kattrup skole

Kattrup skole fungerede fra 1854 til 1953
 

Kolt skole

I Kolt har der været skole fra ca. 1720 til 1854, og igen fra 1978 til 2013
 

Ormslev og Åbo skoler

Der har været skole i Ormslev fra engang i 1700 tallet til 1825 hvor Åbo skole blev bygget, senere i 1899 tallet blev der igen skole i Ormslev, og Åbo skole blev flyttet, fra 1953 gik eleverne i skole i Hasselager
 

Højvangsskolen

Stautrup har haft skole siden 1823, fra 1953 var der kun forskole i byen indtil 1968 hvor den nuværende skole blev indviet.
 

Friskoler 

Selam friskole

Er oprettet i 1993 og flyttet til Kolt i 2005, skolens elever er hovedsageligt af tyrkisk afstamning
 

Århus friskole

Flyttede til Stautrup i 1968, lægger stor vægt på musisk-kreative fag.
Mange kendte århusmusikere har gået på skolen
 

Kolt friskole

Kolt friskole var en grundtvigiansk skole, tilknyttet Bering valgmenighed, dens bygninger husede først Kolt Ældrehøjskole, og nu Aarhus Hostel.
Østjysk Hjemstavn bragte en artikel om skolen i 1962.
 

Private skoler 

Constanstinsborg Constanstinsborg havde i mange år privatskole for ejernes børn
 

Skovlide

 

I perioden fra 1919 til ca 1935 holdt gården skole for deres egne 8 samt nogle børn fra andre gårde, Magnus Brandstrups fra Edslev og Jens Bondes fra Pindsmølle
 
Ejnar Aaes om skolerne i kommunen(1993) Skoleklasser Hasselager Centralskole Hasselager gl skole 1949-50 Kattrup skole 1950

Retur til forside