Skiftebreve, fæstebreve o. a. Ormslev og Kolt sogne.

Bind 6

Aarhuus Bispestol

Retur til forsiden

Retur til forrige side

Dokument 1
1664. Mogens Nielsen, syn på den skade de andre bønders kvæg og fæmon har gjort på hans to fald med havre.

Dokument 2
1665. Mogens Nielsens svigersøn Niels Jensen, nu boende i Blegind, har fået betaling for hvad han kunne tilkomme i hans tidligere gård i Ingerslev af Maren Clemensdatter, Århus. Mogens Nielsens søn Niels Mogensen er også nævnt.


Han har bl. andre børn også sønnen Jens Mogensen der mulivis er svigerfader til nedennævnte Jens Rasmussen.

Dokument 3
1719. Jens Rasmussens fæstebrev.

Dokument 4
1743. Skifte efter sl. Anne Jensdatter - Jens Rasmussen.
Børn: Peder Jensen i Borum, Maren Jensdatter - Iver Andersen, Asck, Søren og Michel Jensen.

Dokument 5
1747. Skifte efter Sl. Jens Rasmussen - sl. Anne Jensdatter.
Børn: Peder Jensen i Borum, Maren Jensdatter - Iver Andersen, Asch, Søren Jensen paa gaarden, og Michel Jensen 15 aar, for tiden hos sin søster og svoger i Asch

Dokument 6
1743. Sønnen Søren Jensens fæstebrev.

Dokument 7
1792. Skifte efter sl. Søren Jensen - Maren Pedersdatter.
Børn: Jens Sørensen, Tiset, Rasmus Sørensen, som ingen ved hvor er, Maren Sørensdatter - Rasmus Nielsen, Soelberg, Karen Sørensdatter - Anders Michelsen, Kolt, Anne Johanne Sørensdatter, hjemme, men trolovet med Søren Pedersen, Ingerslev, sl. Anne Sørensdatter - Jens Sørensen, Hasselager. Efterladt sig 6 børn.

Dokument 8
1763.Deres aftægtskontrakt med svigersønnen Anders Poulsen.

Dokument 9
1763. Anders Poulsens fæstebrev.

Dokument 10
1772. Skifte efter1. sl. Anders Poulsen - Ane Sørensdatter.
Børn: Kirsten 6 aar, Maren 3 ar. Børnenes farbroder Otte Poulsen, Raunholt, Søren Jacobsen gift med deres kusine.

Dokument 11
1792. Hans datter Maren Andersdatters skiftebrev.
Halvsøsteren Maren Jensdatters skiftebrev, paa samme side.

Dokument 12
1774. Jens Sørensens fæstebrev.

Dokument 13
1787. Skifte efter sl. Anne Sørensdatter - 1. Anders Povlsen. 2. Jens Sørensen.

Barn: af 1 ægteskab: Kirsten 20 aar. Maren 18 aar.

2 ægteskab: Maren 12 aar, Karen 7 aar ( Senere gift med Thomas Sørensen, fra Blegind ).Anne Marie 3 aar, Søren 1 aar.

Dokument 14
1715. Afkald. Jens Jensen - Maren Rasmusdatter.
Afkald fra Maren Rasmusdatter og hendes søskende til deres broderAnnders Rasmussen i Ingerslev.

Dokument 15
1719. Jens Jensens fæstebrev.

Dokument 16
1725. Søren Pedersens fæstebrev.

Dokument 17
1761. Skifte efter sl. Søren Pedersen - Maren Jensdatter.
Børn: Peder Sørensen 32 aar, Margrete Sørensdatter 29 aar - Michel Pedersen, Stautrup, Jens Sørensen 27 aar, Karen Sørensdatter, Knud Sørensen, Maren Sørensdatter 14 aar. Farbroder Jens Pedersen, Blegind.

Dokument 18
1763. Skifte efter sl. Maren Jensdatter - sl. Søren Pedersen.
Børn: Peder Sørensen 35 aar, Jens Sørensen 29 aar, Knud Sørensen 22 aar,
Margrethe Sørensdatter - Michel Pedersen, Stautrup, Karen Sørensdatter, Maren Sørensdatter.

Dokument 19
1763? Peder Sørensens fæstebrev.

Dokument 20
1719. Peder Jensen Beatrups fæstebrev.

 

Dokument 21
1728. Skifte efter sl. Peder Jensen Beatrup - sl. Anne Jensdatter.
Børn: Povel Pedersen 16 aar, Johanne Pedersdatter 18 aar, Anne Pedersdatter, 10 aar, Karen Pedersdatter 7 aar,
Kirsten Pedersdatter 5 aar, Marie Pedersdatter 9 maaneder gl.
Lauværger: Jens Rasmussen, Hasselager, der er den sl.kones søskendebarn, Søren Pedersen, der er den sl. kones mosters søn,
Morten Nielsen, Vibye der er gift med børnenes moster. Børnenes morbroder Søren Jensen, Slet,
børnenes farbroder Rasmus Jensen, Biertrup, deres fasters mand Jens Christensen, Mesing.

Dokument 22
1735. Sønnen Poul Pedersens fæstebrev.

Dokument 23
1742. Skifte efter 1.sl. Poul Pedersen - Zidsel Jensdatter.
Børn: Anne 10 aar, Peder 12 aar, Jens 9 aar, Knud 6 aar, Søren 4 aar, Rasmus 1 ½ aar.
Enkens farbroder Niels Poulsen i Jegstrup, enkens brødre Povl Jensen i Lemming og Niels Jensen i Aabye. Søren Jensen, Slet, der er sl. Povl Pedersens morbroder.

Dokument 24
1772. Skifte efter sl. Maren Ovesdatter - Michel Andersen - Peder Poulsen, Jegstrup.
Børn med Michel Andersen, Anne Michelsdatter 16 år, Ove Michelsen 13 år. En datter med med Peder Poulsen, Kirsten Pedersdatter.

Dokument 25
1745. Enkens nye mand, Peder Andersens fæstebrev.

Dokument 26
1749. Skifte efter 2 . sl. Peder Andersen - Zidsel Jensdatter.
Børn af 2 ægteskab: Povl Pedersen 1 ½ aar, Anders Pedersen 1 aar.

Dokument 27
1776. Aftægtskontrakt mellem hans enke Zidsel Jensdatter og sønnen af 1 ægteskab Rasmus Poulsen.

Dokument 28
1776.  Rasmus Poulsens fæstebrev.

Dokument 29
1797. Skifte efter sl. Malene Nielsdatter - Rasmus Povlsen.
Barn: Niels Rasmussen 17 aar.

Dokument 30
1792. Eschel Nielsens fæstebrev.
Søn af Niels Mortensen og Maren Pedersdatter, Viby. Se mappe nr. 6.

Dokument 31
1819. Taxationsforretning over Rasmus Poulsens enkes fæstegaard .

Dokument 32
1820. Peder Sørensens fæstebrev.

Dokument 33
1845. Hans svigersøn Knud Pedersens fæstebrev.

Dokument 34
1719. Mogens Poulsens fæstebrev.

Dokument 35
1729. Mogens Poulsens skiftebrev.

Dokument 36
1724. Peder Rasmussen, Aabye, tilladelse til at fæste i Hasselager.

Dokument 37
1766. Peder Rasmussen overlader fæstet til sin søn Mogens Pedersen.

Dokument 38
1766. Mogens Pedersens fæstebrev.

Dokument 39
1664. Mogens Pedersen overfalder Anders Poulsen.

Dokument 40
1753. Laurs Sørensens fæstebrev.
1768 Laurs Sørensens pas

Dokument 41
1772. Søren Pedersens frihedspas. Mangler

Dokument 42
1772. Søren Poulsens pas.

Dokument 43
1768. Poul Pedersens frihedspas.

Dokument 44
1793. Skifte efter Anne Pedersdatter.