Skiftebreve, fæstebreve o. a. Ormslev og Kolt sogne.

Bind 6

Retur til forsiden

Retur til forrige side

Dokument 1:
1776. Skifte og fæstebrev efter Søren Rasmussen Sau, Ingerslev - 1. Johanne Michelsdatter. 2. Anna Michelsdatter.
Johanne Michelsdatter er datter af Michel Nielsen og Anne Jensdatter, Ormslev.

Børn af 1. ægteskab: Karen Sørensdatter - 1. Peder Christensen, 2. Rasmus Christensen, Ormslev.
Rasmus Sørensen - Else Nielsdatter, Ormslev.
Anna Michelsdatter er datter af Michel Pedersen Borresen, Ingerslev.

Børn af 2. ægteskab: Peder Sørensen Sønderskov - Marie Rasmusdatter, Ormslev.
Johanne Sørensdatter - Rasmus Mortensen, Edslev.
Michel Sørensen Borresen fæster stedet - Gertrud Rasmusdatter, Ingerslev. Kirsten Sørensdatter.
Maren Sørensdatter - 1. Jens Carlsen, 2. Rasmus Rasmussen, Harlev.
Marie Rasmusdatter og Gertrud Rasmusdatter er søstre, døtre af Rasmus Abrahamsen og Maren Poulsdatter, Ormslev.

Dokument 2:
1676. Skifte efter sl. Michel Jensen - Kirsten Pedersdatter, Åbo. Jens Sørensen Vesten ægter enken. Skiftet er ikke tydet.
Børn: Maren og Michel.
Enkens stedfar Niels Sørensen Vesten, Ormslev.
Farbroder Søren Rasmussen, Åbo.
Michel Jensens 1. ægteskab med Maren Jensdatter skifte 10 januar 1673. Hendes 1. ægteskab med Søren Nielsen Smed.
Deres børn Peder og Maren. Arv i Boet til Jens Nielsens søn Niels Jensen, København.

Dokument 3:
1683. Skifte efter sl. Søren Rasmussen Høfsen - 1. Kirsten Jensdatter, 2. Anne Rasmusdatter, Åbo.
Børn af 1. ægteskab: Karen Sørensdatter, Åbo. Rasmus Sørensen - Anne Rasmusdatter, Bering.
Deres datter Kirsten Rasmusdatter - 1. Jens Christensen Loft, 2. Michel Jensen Loft, Ormslev.
Jens Sørensen Høfsen - Maren Poulsdatter, Åbo. Michel Sørensen Høfsen - Maren Jensdatter, Ormslev.
Han dræbte konen, se mappe 8. Poul Sørensen - Maren Lauridsdatter, Bering.
Johanne Sørensdatter - Rasmus Poulsen, Skanderborg.

Dokument 4:
1751. Skifte efter sl. Johanne Sørensdatter - Rasmus Poulsen, Skanderborg.
Bror, Poul Sørensen, Bering.
Halvbror Rasmus Sørensen død. 4 børn: Jens Rasmussen, Bering, Rasmus Rasmussen, Ormslev,
Kirsten Rasmusdatter - Michel Jensen, Ormslev, Niels Rasmussen, True.
Halvbror Jens Sørensen død 2 børn, Laurids Jensen, Brabrand, Rasmus Jensen, Skjoldelev, Lading sogn.

Dokument 5:
1757. Skifte efter sl. Rasmus Rasmussen Bach - Kirsten Sørensdatter, Ormslev.
Arvinger: Jens Rasmussen, Bering, Niels Rasmussen, True, Kirsten Rasmusdatters arvinger, Ormslev.

Dokument 6:
1753. Skifte efter sl. Anne Pedersdatter - Clemmen Mogensen, Stautrup. Clemmen er søn af Mogens Ovesen - Anne Poulsdatter, Stautrup.
Børn: Mogens 13 år. Anne 8 år. Peder 3 år.
Farbroder Søren Mogensen, Enslev.

Dokument 7:
1776. Skifte efter sl. Kirsten Nielsdatter - Clemmen Mogensen, Stautrup. Kirsten Nielsdatter er datter af Niels Sørensen - Karen Thomasdatter, Slet.
Børn: Niels 20 år. Ove 15 år. Anne Lisbeth 22 år. Karen 13 år. Maren 9 år.
Farbroder Søren Mogensen, Enslev.
Anne Lisbeth Clemensdatter - 1. Rasmus Ovesen - 2. Jens Rasmussen Enslev, Stautrup.

Dokument 8:
1726. Skifte efter sl. Jens Christensen Loft - Kirsten Rasmusdatter, Ormslev.
Børn: Christen 23 år. Rasmus 13 år. Anne 17 år. Karen 15 år. Maren 7 år.
Formynder på Christens vegne Christen Loft, Østerby, på Rasmus vegne Søren Rasmussen, Ormslev,
på de 3 pigers vegne deres morbror Jens Rasmussen, Bering.

Dokument 9:
1753. Skifte efter sl. Kirsten Rasmusdatter - 2. Michel Jensen Loft, Ormslev.
Hendes børn med sl. Jens Christensen Loft:
Anne Jensdatter - Jens Michelsen, Ormslev. Karen Jensdatter - Anders Nielsen skomager, Århus.
Maren Jensdatter - Søren Mogensen, Ormslev. Rasmus Jensen Loft, Ormslev.

Dokument 10:
11711. Morten Nielsen fra Holme fæster sl. Niels Sørensens gård, ægter enken Maren Jensdatter, Viby.
Enkens søn Jens Nielsen - Anne Margrethe Sørensdatter, Viby.

Børn med Morten Nielsen Bech: Niels Mortensen - Maren Pedersdatter, Viby. Maren Mortensdatter -
1. Eskild Willumsen, 2. Niels Pedersen, Viby. Sidsel Mortensdatter -
1. Poul Rasmussen Møller, 2. Laurs Jensen Just, Viby. Karen Mortensdatter - David Madsen, Viby.
Johanne Mortensdatter - 1. Eskild Andersen Kattrup, 2. Laurs Pedersen Møller, Viby.
Anne Mortensdatter - Rasmus Sørensen Loft, Viby.

Maren Jensdatters søster Anne Jensdatter - Peder Jensen Beatrup, Hasselager, se mappe nr. 7

Dokument 11:
1717. Jens Pedersen True stjæler birkefogdens hø, Morten Bech er oldermand.

Dokument 12:
1733. Skifte efter 1. sl. Peder Pedersen Stautrup - Anne Sørensdatter, Viby. 2 - Laurids Sørensen, Viby.
Børn: Peder Pedersen 12 år. Rasmus Pedersen 2 år. Maren Pedersdatter 16 år.
Farbroder Erik Pedersen, Stautrup. Peder Gregersen, Viby den sl.mands søskende barn.
Enkens laugsværge Peder Jensen Kattrup - enkens søster, Viby.
Maren Pedersdatter - Niels Mortensen, Viby, han er søn af Morten Nielsen Bech - Maren Jensdatter, Viby.

Dokument 13:
1725. Manglende skiftebreve fra Marselisborg Birketing.
Niels Mortensen - 1. Sl. Anne Rasmusdatter. 2. Sl. Mette Andersdatter. 3. Mette Knudsdatter, Viby.
Sl. Niels Sørensen - 1. Maren Jensdatter. 2. Morten Nielsen Bech. Hendes far er Jens Rasmussen.

Dokument 14:
1704. Jens Sørensen Godsens gård i Viby brænder.

Dokument 15:
1719. Viby brænder.

Dokument 16:
1845. Skøde Peder Jensen Loft, Stautrup sælger sin gård, Stautrup til Peder Nielsen fra Mølholms Mølle ved Vejle.

Dokument 17:
1845. Aftæktscontract mellem Peder Jensen Loft og Peder Nielsen fra Mølholm Mølle ved Vejle.
2 uconfirmeret drengebørn Mads og Anders, Stautrup.
Mads er uægte søn Anne Pedersdatter og Peder Nielsen på Slættenbjerg gård.

Dokument 18:
Alle data for Peder Jensen Loft - 1. Mette Madsdatter, 2. Maren Christiansdatter, Stautrup.
Skifteprotokol fra Ning herred 27 marts 1863.
Aftægtsmand sl. Peder Jensen Loft, Stautrup - sl. Maren Christiansdatter.
Søn Anders Christian Pedersen som er umyndig.
Formynder aftægsmand Jens Jensen Loft, Stautrup. Afdødes broder.
1 ægteskab med Mette Madsdatter. Datter af Mads Davidsen - Anne Marie Andersdatter, Viby.
Børn: Anne Pedersdatter - Mikkel Mikkelsen, Stautrup. Karen Pedersdatter - Rasmus Sørensen, Kattrup.

Dokument 19:
Jens Pedersen Møller - Maren Nielsdatter, Stautrup.
Børn: Maren Jensdatter - 1. Christen Jensen Sønderskov - 2. Søren Mogensen, Lemming.
Peder Jensen Møller, Stautrup. Mette Jensdatter - 1. Johan Peiter Christiansen,
2. Jens Andersen, Ingerslev. Anne Jensdatter - Jens Sørensen Loft, Stautrup.
Karen Jensdatter - Niels Jensen Waast, Tåstrup. Knud Jensen Møller, Lemming.

Dokument 20:
Jens Sørensen Loft - 1. Mette Davidsdatter, 2. Anne Jensdatter, Stautrup.
Børn med Anne Jensdatter: Mette Marie Jensdatter - Eskild Eskildsen, Viby. Jens Jensen Loft, Stautrup.
Søren Jensen Loft, Stautrup. Niels Jensen Loft, Stautrup. Peder Jensen Loft - 1. Mette Madsdatter,
2. Maren Christiansdatter, Stautrup. Maren Jensdatter - Jacob Jensen Ladefoged, Stautrup.

Dokument 21:
Søren Mogensen - Maren Jensdatter, Ormslev. Maren er datter af Jens Christensen Loft - Kirsten Rasmusdatter, Ormslev.
Børn: Michel Sørensen. Jens Sørensen Loft - 1. Mette Davidsdatter, 2. Anne Jensdatter, Stautrup.
Mogens Sørensen, Lillering. Anders Sørensen. Anne Margrethe Sørensdatter, Ormslev.

Dokument 22:
Jens Andersen - 1. Mette Eriksdatter, 2. Mette Davidsdatter, Stautrup. Mette Eriksdatter er datter af Erik Pedersen - Sidsel Mortensdatter, Stautrup.
Børn med Mette Davidsdatter: Erik Jensen. Maren Jensdatter. Kirsten Jensdatter, som druknede på Brabrand sø.

Dokument 23:
Niels Mortensen - Maren Pedersdatter, Viby Terp. Han er søn af Morten Nielsen Bech - Maren Jensdatter, Viby Terp.Hun er datter af Peder Pedersen Stautrup - Anne Sørensdatter, Viby.
Børn: Laurs Nielsen - Anne Marie Rasmusdatter, Viby Terp. Peder Nielsen Stautrup, Holme.
Morten Nielsen, Viby Terp. Maren Nielsdatter - 1. Robert Jensen, 2. Jens Jensen Høver, Tilst.
Niels Nielsen Viby, Blegind. Eskild Nielsen, Hasselager. Søren Nielsen, Skåde.
Anne Nielsdatter - Søren Rasmussen Loft, Viby.

Dokument 24:
Laurs Nielsen - Anne Marie Rasmusdatter, Viby Terp.
Børn: Maren Laursdatter - Søren Pedersen Sønderskov, Ormslev. Maren Laursdatter -
Jens Rasmussen Juul, Jegstrup, hans 2 ægteskab. Rasmus Laursen, Viby.
Anne Laursdatter - Jens Rasmussen Juul, Jegstrup, hans 1. ægteskab.
Johanne Laursdatter - Jens Rasmussen Juul nu i Kattrup, hans 3 ægteskab. Niels Laursen, Ormslev.

Dokument 25:
1801. Skifte efter sl. Karen Sørensdatter, Viby Terp, hun var enke efter Rasmus Philipsen, Åby.
Børn: Anne Marie Rasmusdatter - Laurs Nielsen på stedet. Søren Rasmussen snedker, Stjær.
Sl. Jens Rasmussen skrædder - Anne Willumsdatter, Hasle 2 børn: Karen Sophie 5 år, Maren 2 år.
Niels Rasmussen tømmermand, Århus.
Laurs Nielsen er søn af Niels Mortensen - Maren Pedersdatter, Viby Terp.

Dokument 26:
1748. Skifte efter sl. Peder Christensen Møller - Maren Jensdatter Godsen, Viby.
Børn: Maren Pedersdatter - 1. Søren Jørgensen Loft, 2. Peder Mogensen Loft, Viby.
Jens Pedersen Møller - Maren Nielsdatter, Stautrup. Hun datter af Niels Mortensen - Mette Knudsdatter, Viby.
Jacob Pedersen Møller, Viby. Kirsten Pedersdatter, som brændte ihjel. Christen Pedersen Møller, Viby.
Søren Pedersen Møller, Viby. Laurs Pedersen Møller, Viby.

Dokument 27:
Jens Pedersen Møller - Maren Nielsdatter, Stautrup.
Børn: Maren Jensdatter - 1. Christen Jensen Sønderskov, 2. Søren Mogensen, Lemming.
Peder Jensen Møller, Stautrup. Mette Jensdatter - 1.Johan Peiter Christiansen,
2. Jens Andersen, Ingerslev. Anne Jensdatter - Jens Sørensen Loft, Stautrup.
Karen Jensdatter - Niels Jensen Waast, Tåstrup. Knud Jensen Møller, Lemming.

Dokument 28:
David Madsen - 1. Maren Lauridsdatter, 2. Karen Mortensdatter, Viby.
Børn med Maren Lauridsdatter.
Sidsel Davidsdatter - 1. Christen Pedersen Bach, 2. Jens Nielsen Holm, Viby.
Karen Davidsdatter - Peder Nielsen, Skåde. Laurids Davidsen, som forældrene lagde ihjel.
Maren Davidsdatter, Anne Margrethe Davidsdatter.
Mette Davidsdatter - 1. Jens Andersen, 2. Jens Sørensen Loft, Stautrup.
Margrethe Davidsdatter - 1. Mads Rasmussen Møller, Edslev 2. skilt fra Jens Rasmussen, hun dør i Jeksen.

 

Dokument 29:
1750. Skifte efter sl. Karen Mortensdatter - David Madsen, Viby.
Børn: Mads Davidsen 4 år. Marie Davidsdatter bliver - Rasmus Jensen, Kattrup.

Dokument 30:
1734 - 1750. David Madsen slås med Rasmus Pedersen, Viby.

Dokument 31:
1815. Skifte slutning efter sl. Mads Davidsen - 1. Anne Jensdatter, 2. Anne Marie Andersdatter, Viby.

Børn med Anne Jensdatter.
Karen Madsdatter - Niels Garver, Århus begge døde 3 børn Johanne 15 år, Maren 11 år, Ane Marie.
Kirsten Madsdatter - Niels Nielsen Vinding, Viby Fiskehus. David Madsen, Viby.
Sidsel Madsdatter - Michel Rasmussen, Lisbjerg Terp.

Børn med Anne Marie Andersdatter:
Anne Madsdatter - Jens Jensen. Johanne Madsdatter - Rasmus Nielsen. Maren Madsdatter -
Niels Jensen Loft, Stautrup. Mette Madsdatter - Peder Jensen Loft, Stautrup. Anders Madsen, Viby.

Dokument 32:
1814. Registrering og forsegling efter sl. Mads Davidsen - 1. Anne Jensdatter, 2. Anne Marie Andersdatter, Viby.

Børn med Anne Jensdatter.
Karen Madsdatter - Niels Garver, Århus, Kirsten Madsdatter - Niels Vinding, Viby.
David Madsen, Viby. Sidsel Madsdatter - Michel Rasmussen, Lisbjerg Terp.

Børn med Anne Marie Andersdatter:
Anne Madsdatter 30 år. Johanne Madsdatter 29 år. Maren Madsdatter 23 år. Mette Madsdatter 20 år.
Anders Madsen 17 år, Viby.

Dokument 33:
1784. Skifte efter sl. Johanne Michelsdatter -1. Anders Nielsen, 2. Hans Jensen, Viby.

Børn med Anders Nielsen:
Mette Cathrine Andersdatter - Hans Jensen i Børup på Wilhelmsborg gods.
Ane Marie Andersdatter - Mads Davidsen, Viby.

Børn med Hans Jensen:
Anders Hansen 26 år. Johanne Hansdatter 23 år.

Dokument 34:
1755. Skifte efter sl. Anders Nielsen - 1. Mette Cathrine Nielsdatter. 2. Johanne Michelsdatter, Viby.

Børn med Mette Cathrine Nielsdatter:
Maren Andersdatter 16 år. Anna Lucie 12 år. Dorthe Andersdatter 8 år. Simon Andersen 6 år.

Børn med Johanne Michelsdatter:
Mette Cathrine Andersdatter 2½ år. Anne Marie Andersdatter 6 uger.

Enkens lavværge hendes fader Michel Ovesen, Stautrup.
Formynder for de børn af 1 ægteskab deres morfader Niels Poulsen og farbroder Per Nielsen, Viby.
Formynder for børnene af sidste ægteskab deres farbroder Peder Nielsen.

Dokument 35:
1727. Skifte efter sl. Niels Mortensen -1. Anne Rasmusdatter, 2. Mette Andersdatter, 3. Mette Knudsdatter, Viby.

Børn med Mette Andersdatter:
Maren Nielsdatter 32 år - 1.Rasmus Nielsen. 2. Jens Jacobsen, Slet.
Anders Nielsen myndig - 1. Mette Cathrine Nielsdatter, 2. Johanne Michelsdatter, Viby.
Karen Nielsdatter 23 år. Søren Nielsen 22 år. Peder Nielsen 18 år. Kirsten Nielsdatter 16 år.

Børn med Mette Knudsdatter:
Maren Nielsdatter 10 år. Bliver - Jens Pedersen Møller, Stautrup. Anne Nielsdatter.

Enkens lavværge Jens Rasmussen Amdie.
Mette Knudsdatter - 2. Hans Jensen Narby, Viby.
Deres datter Mette Hansdatter bliver - Jacob Pedersen Møller, Viby.

Dokument 36:
1688. Skifte efter sl. Niels Sørensen - Abild Jensdatter, Viby.
Børn: Maren Nielsdatter 11 år. Johanne Nielsdatter 9 år. Karen Nielsdatter 7 år. Søren Nielsen 5 år.
Jens Nielsen 2 år.
Lavværge Søren Pedersen. Formynder for børnene Niels Sørensen, Tiset. Deres morbroder Eskild Jensen, Viby.
Abild Jensdatter - 2. Søren Pedersen. Hun er datter af Jens Eskildsen - Karen Poulsdatter, Viby.
Barn: Anne Sørensdatter - 1. Peder Pedersen Stautrup, 2. Laurids Sørensen, Viby.

Dokument 37:
1694. Skifte efter ungkarl sl. Jacob Sørensen, Århus.

En meget stor familie og efterkommere efter hans mor og far er nævnt i skiftet. Her et lille udpluk:
Knud Rasmussen, Kolt. Hans søster Maren Rasmusdatter - 1. Rasmus Eriksen, Kolt. 2. Peder Jørgensen, Edslev.
Jacobs forældre var Maren Jacobsdatter - Søren Poulsen, Århus. Begge døde. 1 barn: Afdøde Jacob Sørensen.
Maren Jacobsdatter er datter Anne Jensdatter og Jacob Nielsen rådmand, Århus.
Anne Jensdatter er datter af Maren Pedersdatter og Jens Ovesen, Fensten.
Maren Pedersdatters og søskende. Karen Pedersdatter - Anders Nielsen, Viby. Sidsel Pedersdatter - Michel Nordby, Århus.
Anne Pedersdatter - Rasmus Pedersen, Fensten.Eskild Pedersen, Viby død, børn Jens Eskildsen og søskende, Viby.
Søren Pedersen på Randersegnen død, barn: Jens Sørensen, Galten, herredsfoged, Galten herred.
Jens Eskildsen - Karen Poulsdatter se mappe nr. 4.

Dokument 38:
Familiegruppe for Anne Rasmusdatter - Rasmus Knudsen, Haldum.
Knud Rasmussen - Anne Nielsdatter, Kolt.
Maren Rasmusdatter - Rasmus Eriksen, Kolt. 2. Peder Jørgensen.

Dokument 39:
Familiegruppe for Knud Rasmussen - Anne Nielsdatter, Kolt.
Børn: Rasmus Knudsen. Niels Knudsen. Jens Knudsen. Dorthe Knudsdatter. Søren Knudsen. Michel Knudsen. Poul Knudsen. Anne Knudsdatter.

Dokument 40:
Familiegruppe for Eskild Pedersen, Viby.
Peder Eskildsen, Jens Eskildsen - Karen Poulsdatter, Viby.

Dokument 41:
Familiegruppe for Jens Eskildsen - Karen Poulsdatter, Viby.
Eskild Jensen. Abild Jensdatter. Jens Jensen. Niels Jensen. Anders Jensen. Frands Jensen.

Dokument 42:
1711. Jens Jørgensen er blevet dræbt af en dragon på vejen mellem Århus og Viby. Eskild Jensen, Hans Simonsen, Peder Simonsen, Jens Rasmussen Amdi, Niels Mortensen og gl. Søren Michelsen alle, Viby. Rasmus Rasmussen og Niels Sørensen, Viby var begge kaldmænd.

Dokument 43:
1721 - 28. Ulovlige svin på olden i Viby og Skåde skov. Rasmus Rasmussens søn Poul Rasmussen, Viby. Jens Amdis søn Jens Jensen, Viby. Jens Nielsens søn Jens Jensen, Viby. Peder Møllers karl Peder Michelsen, Viby.

Dokument 44:
1646. Armod p.g. svenskekrigen. Bønderne i Viby kan ikke betale kongl. Mayst. Pengeskat.

Dokument 45:
1664-65. Rasmus Mortensen klager over Jørgen Jensen, Viby har slået ham.

Dokument 46:
1672-80. Jens Andersens hustru Zidsel Nielsdatter, Viby har stjålet en kåbe fra Gregers Christohersens hustru Karen Jensdatter, Viby. Det er 5 år siden.
Det mangler.

Dokument 47:
1672-80. Rasmus Nielsen Godzen, Viby gav afkald til sin broder Peder Nielsen Godzen, Viby.
Forældre: Niels Pedersen Godzen - Anne Knudsdatter, Viby.

Dokument 48:
1672-80. Rasmus Jørgensen, Viby klager over Jens Høfsen ibdm. Fordi han har hugget ham med en økse.

Dokument 49:
1672-80. Rasmus Godzen og sl. Michel Knudsens enke Anne Sørensdatter, Viby har ikke betalt sognepræsten Christen Jensen for hør og hampetiende siden 1669, som de andre naboer og grander har gjort.

Dokument 50:
1701-08. Inspektør ved Constantinsborg Niels Hansen Heide bliver generet af nogle karle i Viby, da han skal inddrive får og lam.

Dokument 51:
1708-13. En Tvivlsom mandsperson er på besøg i Niels Baks hus i Viby, trods hans kong. Maÿst. allernådigst lov og strenge befaling mod at omgås kieltringer og landløbere.

Dokument 52:
1728-34. Tvistighed mellem David Madsen, Peder Gregersen og Søren Jensen, Viby.

Dokument 53:
1728-34. Ung Jens Jensen Amdi, Viby, han har hugget en risbøg i skoven.

Dokument 54:
1728-34. Jens Rasmussen Amdi i Viby, har imod kongl. allernådigst forordning, haft spil og musik ved sin datters bryllup.

Dokument 55:
1728-34. Poul Rasmussen i Viby slår hyrdedrengen Peder Villumsen fordærvet med sin ridepisk, da han på inspektørens ordre vil tage nogle bæster med hjem der gik på Marselisborgs græsning.

Dokument 56:
1734-50. Jens Hansen, Peder Clemmensen og Kirsten Sørensdatter, Viby, er anklaget for ulovlig kroerhold.

Dokument 57:
1734-50. Rasmus Nielsen Skrædder, Viby er blevet fornærmet over at Peder Smed har tilladt sig at spørge ham om han har set hans tørv, der er blevet borte.

Dokument 58:
1734-50. Kirsten og Cidsel Gregersdøtre, Viby er blevet overfaldet af Rasmus Skrædder med en kiep.

Dokument 59:
1734-50. Søren Jørgensen, Viby angående tiende svig, Poul Møller og Christen Bak har bevidnet.

Dokument 60:
1734-50. Arvesag efter sl. Jens Nielsen og hustru Maren Hansdatter, Holme.

Dokument 61:
1734-50. Skovfoged Jørgen Wisopskÿe, Viby afkald mellem ham og hans sl. hustrue Maren Knudsdatters arvinger.

Dokument 62:
1750-65. Husmand Rasmus Nielsen Skrædder, Viby arver sin afdøde broder, borger og mester skrædder Niels Nielsen Viby i København. Deres forældre: Niels Sørensen og Birgitte Rasmus-datter, Viby.
De andre børn er: Søren Nielsen, Slet. 2 sønner begge kaldet Thomas, en søn Michel og en datter Ane, alle fire døde i deres spæde eller unge år. Niels Sørensens hustru døde i 1708 og han blev gift samme år med Maren Jensdatter der endnu lever, som han fik to sønner med, begge kaldet Jens hvor den første døde som barn, men den anden lever og er fæstebonde på Viby mark.

Dokument 63:
1750-65. Maren Rasmusdatter, Viby, skælder Zidsel og Giertrud Jensdøtre ud ved et barsel.

Dokument 64:
1765-78. Jens Amdi, Viby, bliver beskyldt for at have taget et vædderlam af Frederik Hiulmands kone Karen Michelsdatter.

Dokument 65:
1765-78. Christen Baches enke Cidzel Davidsdatter, Viby får forbud mod at trolove sig med sin anden mand Jens Nielsen Holm, Terp