Skiftebreve, fæstebreve o. a. Ormslev og Kolt sogne.

Bind 5

Retur til forsiden

Retur til forrige side

Dokument 1
1678. Jørgen Jørgensen i Edslev og Jens Sørensen i Ormslev. Er saa forarmede at de ikke kan betale deres landgilde.

Dokument 2
1708. Peder Jørgensens fæstebrev i Kolt.-1. Maren Rasmusdatter. 2. Maren Olufsdatter. (Det er formodentlig hans fader i ovenstaaende stykke).

Dokument 3
1683. Skifte efter sl Anders Nielsen -Sidsel Nielsdatter, Ormslev.
Børn: Niels Andersen - Anna Nielsdatter, Ormslev.
Jens Andersen -Kirsten Knudsdatter, Ormslev. 2. Niels Michelsen, Hasle. 3. Jens Jensen, Vibye.
Johanne Andersdatter - Niels Jensen, Ormslev.

Dokument 4
1683 Skifte efter sl. Jens Andersen - Kirsten Knudsdatter, Ormslev.
Børn: Anne 11 aar, Anders 7 aar, Mette 3 aar,
Morfader Knud Pedersen, Harlev, farbroder, Niels Andersen, Ormslev.

Dokument 5
1742. Skifte efter sl. Anne Michelsdatter - Søren Nielsen Smed.
(Han er søn af Niels Andersen Ormslev.
Børn af hendes 1 ægteskab.
Mads Olesen, Stautrup, Michel Olesen, Astrup, Sidsel Olesdatter, København og Else Olufsdatter
16 aar hjemme.

Dokument 6
1748. Skifte efter sl. Kirsten Hansdatter - Søren Nielsen Smed, Ormslev.
Hun er datter af Hans Sørensen, Enslev.
Børn: Anne 4 ½aar, Niels 3 aar, Hans 1 aar.
Morbroder Rasmus Hansen, Endslev, farbroder Jens Nielsen, Stautrup.

Dokument 7
1760. Skifte efter sl. Søren Nielsen Smed - Maren Pedersdatter, Ormslev.
Hun er datter af Peder Jørgensen, Kolt.
Børn af2 ægteskab: Anne 16 aar, Niels 14½aar.
Børn af 3 ægteskab: Peder 8 aar, Karen 5 aar og Maren ½aar.
De mindste børns morfader bad sig fritaget for at være værge, da han er gammel.
Det er både deres stedmorfar og farbroder, den berygtede "Slemme Michel".

Dokument 8
1777. Skifte efter sl. Maren Pedersdatter - 1.Søren Nielsen Smed. 2. Christen Nielsen, Ormslev.
Børn af 1 ægteskab: Peder Sørensen 26 aar- Else Sørensdatter, Ormslev.
Maren Sørensdatter 18aar.
Karen Sørensdatter enke efter 1. sI. Niels Christensen, Ormslev. 2. Hans Rasmussen, søn af Rasmus Hansen, Enslev.

Dokument 9
1815. Skifte efter Hans Rasmussen - Karen Sørensdatter, Ormslev.
Børn: Maren Hansdatter -Jens Ovesen, Ormslev. Niels Hansen -1. Ellen Ovesdatter, Ormslev.
2. Ane Pedersdatter. Hun er datter af Peder Jensen Amdi, i Viby.
Karen Hansdatter -1. sI. Jens Knudsen, Kolt. 2. Søren Mortensen, Stautrup.
Dokumentet er ikke færdigtydet.

Dokument 10
1807. Skifte efter sI. Peder Sørensen -Else Sørensdatter, Ormslev.
Han er søn af Søren Nielsen Smed, hun er datter af Søren Jensen JuuI. Børn: Søren Pedersen 20 aar,
Maren Pedersdatter 26 aar, Anne Marie Pedersdatter - Rasmus Poulsen, Hørning, Anne Pedersdatter 17 aar.
Farbroder Niels Sørensen, Aaboe.

Dokument 11
1793. Tilfalden arv efter Maren Lauersdatters moster Anne Pedersdatter i Hasselager.
Niecen er gift med Jens Pedersen, gaardbeboer i Kolt.

Tilfalden arv efter Anne Clemensdatters moster Anne Pedersdatter i Hasselager.
Niecens fader er Clemen Madsen, gaardbeboer i Kolt.

Dokument 12
1824. Gaardmand Jens Jensen, Aaboe. Udstedt obligation.

Dokument 13
1822. Gaardmand Peder Ovesen, Aaboe. Køber sin hidtil i fæste havende gaard.

Dokument 14
1828. Gaardmand Søren Hansens gaard i Ormslev bliver bortaktioneret.

 

Dokument 15
1819. Udskrift af kirkebogen: Rasmus Poulsens enke i Hasselager Ane Mortensdatter. Viet til Peder Sørensen, Aarslev.

Dokument 16
1827. Selvejergaardmand Rasmus Christensen, Ormslev. Har pantsat sin gaard og skylder Kammerherre og stiftamtmand Rosenørn 500 Rbd.

Dokument 17
1827. Paa Rasmus Christensens gaard i Ormslev, hæfter efter skiftekontrakt til hans børn 313 Rbd. sølv næst efter 560 Rbd. sølv.

Dokument 18
1827. Selvejergaardmand Søren Poulsen, Ormslev skylder Hjelmslev Gjern Herreds overformyndere 955 Rbd.

Dokument 19
1818. Sognefoged og selvejergaardmand Kresten Nielsen, i Lemming. Har pantsat sin gaard til politibetjent Anders Tommasen i Aarhuus og skylder ham 1000Rbd.

Dokument 20
1829. Selvejergaardmand Jens Nielsen, i Lemming. Skylder kystbefalingsmand Jens Christensen i Overfløystrup 3000 Rbd. Er betalt og udslettet af pantebogen.

Dokument 21
1822. Afdøde Karen Jensdatters ene datter skal tilskødes hendes hus, Bispehuset paa Stautrup mark taxeret til 990 Rbd.

Dokument 22
1823. Selvejergaardmand Johannes Pedersen, Stautrup. Har pantsat sin gaard og skylder hr. Niels Frederich Jahnsen farver i Aarhuus 300 Rbd.

Dokument 23
1818.Offentlig auktion over det hus afdøde opholdsmand Hans Knudsen, Stautrup har ejet.

Dokument 24
1828. Selvejergaardmand Michel Nielsen, Edslev sælger et tørveskifte til husmand Niels Rasmussen i Bering for 50 Rbd.

Dokument 25
1820. Selvejergaardmand Michel Nielsen, pantsætter sin gaard til Michel Kaae i Graae Mølle for 500 Rbd.

Dokument 26
1829. Peder Pedersen, Edslev. Hans obligation og laan paa 100Rd. er indfriet og bedes udslettet af pantebogen.

Dokument 27
1805. Niels Jensen, Endslev. Køber sin hidtil i fæste havende gaard.

Dokument 28
1824. Selvejergaardmand Søren Michelsen, Endslev. Pantsætter sin gaard tilopholdsmand Christen Pedersen samme sted for 600 Rbd.

Dokument 29
1825. Hans Lauersen, Kattrup. Sælger sit hus til Hans Peder Jensen paa Constantinsborg mark, for 50 Rbd.

Dokument 30
1825. Hans Peder Jensen, Kattrup har pantsat sit hus til hr. prokurator Nielsen i Aarhus og skylder ham 60 Rbd.

Dokument 31
1826. Selvejer gaardmand Jens Jørgensen, Kattrup har pantsat sin gaard til afgangne kystbefalingsmand og sognefoged Jens Christensen, Overfløystrup, og skylder nu hans umyndige børn 400 Rbd.

Dokument 32
1808. Niels Michelsen, Kattrup. Køber sin hidtil i fæste havende gaard for 1100 Rd.

Dokument 33
1825. Selvejergaardmand Niels Rasmussen, Kolt. Pantsætter sin gaard til gaardmand Jens Knudsen, Labing og skylder 437 Rd. 3 Mk. sølv.

Dokument 34
1828. Selvejergaardmand Anders Hansen, Kolt. Pantsætter sin gaard til hr. møller Michel Kaae i Graae Mølle for 1150Rbd.

Dokument 35
1805. Selvejergaardmand Niels Jensen, Kolt. Køber sin hidtil i fæste havende gaard.