Skiftebreve, fæstebreve o. a. Ormslev og Kolt sogne.

Bind 4

Retur til forsiden

Retur til forrige side

Dokument 1:
1664 - 65. Michel Ifuersen - Kirsten Pedersdatter, Edslef. Pantsætter sin gaard flere gange.

Dokument 2:
1673. Michel Ifuersen, Edslef. Afstaar to gadehuse med jord til Moritz Hansen, som han skylder penge.

Dokument 3:
1665 . 67. Søren Jensens enke, Ingerslev. Peder Rasmussen, Kolt. Thomas Nielsen, Kolt. Michel Ifversen, Edslev.

Dokument 4:
1672-80. Michel Ifuersen, Edtslef, skylder Morten Sørensen, Harlefholm penge.

Dokument 5:
1688. Svigersønnen Lauridts Rasmussen, Edtslef. Sælger den part af selvejergaarden i Edslev til sin svoger Jens Michelsen, Edslef, som tilhører hans hustru Anne Michelsdatter.

Dokument 6:
1688. Ifuer Michelsen, Faarup. Sælger sin part af selvejergaarden i Edslef, til sin broder Jens Michelsen og hans tilkommende hustru Kiersten Rasmusdatter.

Dokument 7:
1695. Ifuer Michelsen, Tiset - født i Edslev - fæster den gaard Peder Rasmussen, p. g. af armod har frasagt sig. Dokumentet mangler.

Dokument 8:
1701. Ifuer Michelsen, Tiset - afstaar sin gaard p. g. af armod til Morten Tommesen, af Ingerslev.Dokumentet mangler.

Dokument 9:
1696. Contract mellem Peder Jensen og Ellen Jensdatter ( Rasmus Ibsens enke, Edslef.) En af svigersønnerne er Jens Michelsen, Edslev.

Dokument 10:
1698. Skifte efter sl. Jens Michelsen - Kirsten Rasmusdatter, Edslev.
Børn: Kirsten 9 aar, Ellen 6 aar og Maren 3 aar.
Deres farbroder er Michel Michelsen, Edslev.

Dokument 11:
1717. Skøde og afkald fra arvinger til sl. Niels Jørgensen, Enslev.

Dokument 12:
1717. Skifte efter 2. sl. Niels Jørgensen, Enslev - Anne Michelsdatter. 1. sl. Laurids Rasmussen.
Arvinger: Hans tre søstre og tre niecer. Som laugværge var enkens søn Michel Lauridtsen tilstæde.

Dokument 13:
1721. Skiftebrev efter sl. Michel Lauridtsen - Maren Michelsdatter, Enslev.
Arvinger er hans moder Anne Michelsdatter, fire hel søstre og tre halvsøstre, hvoraf den ene er død
og har efterladt sig fire døtre, som arver hende. Anne Lauridtsdatter - Niels Væsten, Vibye.
Kirsten Lauridtsdatter - Mats Rasmussen, Ingerslef. Kirsten Lauridtdatter - Jens Mortensen, Edslef.
Giertrud Lauridtsdatter - Jørgen Nielsen, Jegsen.
Halvsøstre: sl. Maren Lauridsdatter - Peder Ovesen, Kolt. Kirsten Lauridsdatter - Ifuer Michelsen, Edslev,
Karen Lauridtsdatter - Jens Nielsen, Jegsen.
(Kirsten Lauridsdatter, der er gift med Mats Rasmussen i Ingerslev, bliver sindsyg og slår en gammel kone ihjel.
Se mappen med papirer fra tingbøgerne).

Dokument 14:
1693. Skifte efter sl. Rasmus Nielsen i Pindz Mølle - Kirsten Christensdatter.
Børn: Ambrosius 15 aar, Maren 5 aar, Anna 2 aar. Deres farbror Søren Nielsen, Pindz Mølle.
(Ikke i familie med mølleren nedenunder).

Dokument 15:
1694. Afkald efter sl. Niels Rasmussen - Maren Mogensdatter, Pindz Mølle.
Børn:
1.Anne Nielsdatter - Rasmus Nielsen, Lemming, skifte efter hende 1683, ikke fundet.
2.Karen Nielsdatter - Rasmus Thomesen, Lemming, hun er død før 1675,
3.Maren Nielsdatter - Peder Thomesen, Edslef, død før 1675,
4.Mogens Nielsen bor i Kollen Mølle 1675,
5.Søren Nielsen,
6.Hans Nielsen, tiener i i Aarhuus Mølle 1675,
7.Rasmus Nielsen har Pintz Mølle 1675,
8.Peder Nielsen.

Dokument 16:
1694. Skifte efter sl. Rasmus Nielsen, Lemming - 1. sl. Anne Nielsdatter. 2. Boel Michelsdatter.
Enkens broder Søren Jensen Kattrup.
Børn af 1 ægteskab:
1. Niels Rasmussen - Anne Jørgensdatter, Lemming. 2. Peder Thøgersen, Kolt.
Karen Rasmusdatter - 1. Søren Michelsen, Blegind. 2. Simon Hansen, Blegind.
Maren Rasmusdatter - 1. Jens Pedersen Skomager, Lemming. 2. Oluf Jespersen.
Maren Rasmusdatter.
Børn af 2. ægteskab:
Jens Rasmussen,
Niels Rasmussen,
Anne Rasmusdatter - Niels Jacobsen, Lemming.
Børnenes farbrødre Knud Nielsen og Michel Nielsen, Lemming.

Dokument 17:
1730. Skifte efter 1. sl. Niels Rasmussen - Anne Jørgensdatter, Lemming.
2. Peder Tøgersen, Kolt.
Barn. Anne Nielsdatter 8te aar. ( Senere gift med Peder Haugaard, Viby ).
Morbror Jens Jørgensen, Ingerslev.

Dokument 18:
1759. Skifte efter sl Anne Jørgensdatter - Peder Tøggersen, Kolt.
Barn Anne Nielsdatter - Peder Hougaard, Viby.

Dokument 19:
1701-08. Niels Knudsen og søsteren Maren Knudsdatter, Lemming. I slagsmål med to mænd. Deres fader er Knud Nielsen, Lemming.

Dokument 20:
1715. Skifte efter sl. Jens Pedersen Skomager - Maren Rasmusdatter, Lemming.
Hendes fader er Rasmus Nielsen, Limming.
Børn: Peder 14 aar, Michel 11 aar, Rasmus 8 aar, Knud 5 aar, Anna 3 ½ aar.
Michel Jensen blev viet til Kirsten Rasmusdatter 1726, enke efter Jens Christensen Loft, Ormslev,
han blev kaldet Loft ligesom forgængeren. Se mappe 6.

Dokument 21:
1730. Skifte efter sl. Rasmus Rasmussen - Anne Sørensdatter, Lemming.
Hendes morforældre er Rasmus Nielsen - Anne Nielsdatter, Lemming.
Barn: Zidsel 7 aar.
Morbror Knud Simonsen, Blegind.

Dokument 22:
1676. Skifte efter sl. Niels Sørensen Lemming, Århus. Søskende nævnt i skiftet: Poul Sørensen,
Lemming, Zidsel Lasdatter, Ormslev, en søster N.N´s mand Jens Andersen i Kastrup eller Katrup.

Dokument 23:
1707. Skifte efter sl. Poul Sørensen - Maren Jensdatter, Lemming.
Børn:
1. Søren Poulsen Lemming - 1. Birgitte Volf. 2. Regina Hansdatter Hænsken, lever i Nyborg på Fyn.
2. Jens Poulsen som har gården i fæste - Margrethe Knudsdatter. Hendes fader er Knud Nielsen, Lemming
3. Niels Poulsen - N.N. Jegstrup.
4. Anne Poulsdatter - Mogens Ovesen, Stautrup.
Skifte efter deres søn Clemen Mogensen, Stautrup i mappe 6.
5. Maren Poulsdatter - 1. Michel Jensen, Kolt. 2. Peder Rasmussen fra Aaboe.
6. Maren Poulsdatter - Jens Sørensen, Aaboe.
Han er søn af Søren Rasmussen Høfsen, Aaboe, skifte i mappe 6.

Dokument 24:
1736. Skifte efter sl. Søren Pouelsen Lemming i Nyborg.

Dokument 25:
1698. Skifte efter Søren Poulsens 1. hustru sl. Birgitte Cassensdatter Wulf.

Dokument 26:
1733. Skifte efter Søren Poulsens 2. hustru Regine Hansdatter

Dokument 27:
1740. Skifte efter Jacob Lerches sl. hustru, Nyborg.

Dokument 28:
1767. Skifte efter sl. Peder Lemming, Nyborg

Dokument 29:
1816. Myndighedsbevilling til Ane Marie Birgitte Lemming, Nyborg

Dokument 30:
1743. Skifte efter Søren Poulsen Lemmings datter sl. Birgitta Cathrina Lemming - Bo Bojesen, Nyborg.
1745. Skiftets udfald efter sl. Birgitta Cathrina Lemming.

Dokument 31:
1764. Skifte efter vejer og måler sl. Boe Boiesen - sl. Birgitta Cathrina Lemming, Nyborg.

Dokument 32:
1766. Skifte efter afgangne Boje Bojesen, Kristiania.

Dokument 33:
1798. Skifte efter byfoged sl. Søren Bojesen, Nyborg.

Dokument 34:
1774. Skifte efter Kgl. færgemand sl. Christian Lemming - Catharina Magdalena Scheel, Guldborg.

Dokument 35:
1716. Skifte efter sl. Maren Poulsdatter - sl. Jens Sørensen, Aaboe.
Børn:
1. Poul Jensen, soldat 24 aar,
2. Lauridts Jensen 18 aar,
3. Søren 15 aar,
4. Maren 11 aar,
5. Rasmus 8 aar.
Farbrødre Rasmus Sørensen, Poul Sørensen og Rasmus Jensen, Bering.
Morbroder Jens Poulsen i Lemming.

Dokument 36:
1695. Michel Jensens fæstebrev på hans farbroder, Søren Rasmussens gaard i Kolt.

 

Dokument 37:
1706. Sag angaaende Michel Jensens afdøde farbroder, Søren Rasmussen i Kolt. Aangaaende til staaende giæld som i obligationer og anden forskrivning, han skal arve.

Dokument 38:
1709? Sag angaaende Michel Jensens afdøde søster sl. Anne Jensdatter - Martin Brokmand, boende i Adelgaarden, København.
Deres afdøde forældre er: Jens Rasmussen - Anne Christensdatter, Ormslev.
De havde i alt 9 børn, 6 sønner og 3 døtre. Hvoraf kun to er tilbage.
Nemlig: Michel Jensen - Maren Poulsdatter, Kolt.
Maren Jensdatter - sl. Jens Sørensen, Ormslev.

Dokument 39:
1736. Skifte efter sl. Maren Poulsdatter - 1. Michel Jensen. 2. Peder Rasmussen Rask, Kolt.
Børn:
Anne Michelsdatter 40 aar - Jens Møller, Edslef Mølle.
1.Maren Michelsdatter 37 aar.
2.Gertrud Michelsdatter - Søren Pedersen, Jegstrup.
3.Anne Hansdatter Michelsdatter 16 aar
4.Rasmus Michelsen 25 aar.
5.Povel Michelsen 22 aar.
Michel Jensen og Maren Poulsdatters ligsten ligger i hver sin side af våbenhuset i Kolt kirke.

Dokument 40:
1760. Skifte efter sl. Peder Rasmussen Rask - 1. Maren Poulsdatter. 2.Anne Pedersdatter, Kolt.
Børn af 2 ægteskab:
Kirsten Pedersdatter 19 aar.
Anne Pedersdatter 16 aar.
Enkens laugværge Niels Pedersen Loft, Gunnestrup.
Formynder for børnene farbroderen Peder Rasmussen, Hasselager.
Afdødes søstersøn Rasmus Michelsen, Kolt.

Dokument 41:
1756. Skifte efter sl. Peder Andersen - sl. Anne Jensdatter, Edslev. Hun er datter af Jens Poulsen, Lemming.
Børn: Anders Pedersen, som har gaarden i fæste, Karen Pedersdatter - Jens Jensen, Edslev,
Margrethe Pedersdatter - Ole Michelsen, Edslev, Maren Pedersdatter - Rasmus Michelsen, Edslev.
Anne Jensdatter har to søstre i Hasselager nemlig Maren, gift med Søren Jensen og Zidsel gift med
1. Poul Pedersen 2. Peder Andersen

Dokument 42:
1796. Skifte efter sl. Jens Poulsen - Sidsel Jensdatter, Lemming. Han er barnebarn af Jens Poulsen, Lemming.
Arvinger: En søster Anne Poulsdatter - Jens Sørensen, Lemming, en søster Maren Poulsdatter- Christen Sørensen, Bering.

Dokument 43:
1672. Peder Jensen, klager over Rasmus Nielsen og Ove Michelsen, Bering. For ikke at holde deres gærder i orden.

Dokument 44:
1728. Skifte efter sl. Giertrud Andersdatter - Tøger Olesen, Bering.
Børn: Olluf 6 aar, Karen Tøgersdatter 4 aar.

Dokument 45:
1741. Skifte efter sl. Inger Andersdatter - Tøger Olesen, Bering.
Se hendes skifte i bogen om Adslev slægten, kun en side af skiftet i mappen, der mangler
nogle linier.
Barn: Maren Tøgersdatter.
Hendes morbroder Rasmus Andersen, Edslev.

Dokument 46:
1770. Afkald efter sl. Tøger Olesen - Maren Pedersdatter, Bering. Han er søn af Oluf Michelsen, Bering.
Børn af 1 ægteskab:
Ole Tøgersen.
Karen Tøgersdatter - Jens Pedersen, Adslef.
Karen Tøgersdatter - Søren Michelsen, Kolt.
3. ægteskab: sl. Giertrud Tøgersdatter - Rasmus Ebbesen, Stier, paa sin datters vegne.
Peder Tøgersen - Anne Jørgensdatter, Kolt.

Dokument 47:
1757. Skifte efter sl. Michel Olesen - Anne Andersdatter, Endslef. Arvinger, mandens søskende. Tøger Olesen, Bering, Niels Olesen, Hørning, Peder Olesen, Bering.
Maren Olesdatter - 1. Peder Jørgensen, Kolt. 2. Michel Nielsen, Kolt. ("Slemme Michel") se mappen med papirerne fra tingbøgerne).
Kirsten Olesdatter, Bering - sl. Peder Andersen.
sl. Ingeborg Olesdatters børn. Kommer senere det mangler.

Dokument 48:
1686. Salg. Povl Jensen, Ormslev sælger sin hustru Sidsel Lasdatters arvepart i en selvejer bondegaard i Stautrup, til Ove Pedersen. og dennes hustrue Zidsel Rasmusdatter.

Dokument 49:
1664-65. Afkald. Ove Pedersen, Stautrup paa sin hustru Zidsel Rasmusdatters vegne, angaaende hendes arvepart i faderens, Rasmus Michelsens selvejer bondegaard i Jegstrup.
Børn: Karen Rasmusdatter - Christen Michelsen, Jegstrup.
Anne Rasmusdatter - Christen Christensen, Jegstrup.
Zidsel Rasmusdatter - Ove Pedersen, Stautrup.

Dokument 50:
1664-65. Syn i Stautrup skov imellem Ove Pedersen, Peder Pedersen paa den ene, og Povl Mogensen paa den anden side. De to førstnævnte er brødre.

Dokument 51:
1692. Skifte efter sl. Ove Pedersen - Zidsel Rasmusdatter, Stautrup.
Børn af 1 ægteskab:
Peder Ovesen, Stautrup 40 aar.
Las Ovesen, 38 aar.
Mogens Ovesen 32 aar - Anne Poulsdatter. ( Hun er datter af Poul Sørensen, Lemming .)
Anna Ovesdatter.
Johanne Ovesdatter - Rasmus Sørensen. Er hun af 1 eller 2 ægteskab?
Børn af 2 ægteskab:
Maren Ovesdatter - Morten Poulsen, Stautrup.
Ingeborg Ovesdatter 20 aar.
Kirsten Ovesdatter 16 aar.

Dokument 52:
1689. Skifte efter sl. Peder Erichsen - Ingeborg Sørensdatter, Stautrup.
Børn: Erich, 15 aar, Peder 6 aar, Søren 3 aar, Anna 8 aar.
Morbroder Jens Sørensen Godsen, Vibye.
Farbroder Søren Erichsen, Schaade.
Peder Pedersen Stautrup - Anne Sørensdatter, Viby. Datter af Søren Pedersen - Abild Jensdatter, Viby. Se mappe nr. 6.

Dokument 53:
1753. Skifte efter sl. Anne Rasmusdatter - Michel Ovesen, Stautrup.
Børn: Jens Michelsen, København. Rasmus Michelsen, Kolt.
sl. Maren Michelsdatter - Lars Madsen, Lemming. Deres børn er arvinger.
Johanne Michelsdatter - Anders Nielsen, Vibye. Se skifte efter dem i mappe nr. 6.

Dokument 54:
1730. Steder og fæster Michel Ovesen, Stautrup og Jens Jensen, Bering deres livstid, paa samtlige Kolt sogne mænds vegne, Kolt sogns anpart kirke korn tiende.

Dokument 55:
1675. Afkald. Morten Poulsen og hans søskendes arveparter i forældrenes selvejer bondegaard i Stautrup.
Zidsel Fransdatter - sl. Povel Mogensen, Stautrup.
Deres børn:
Mogens Poulsen, Viby død, Maren Mogensdatter, Karen Mogensdatter, Anne Mogensdatter, Rasmus Mogensen barnefødt i Viby.
Chresten Povlsen, Stautrup.
Karen Povlsdatter - Jens Eskesen, Vibye. Hans fader er Eskild Pedersen, Viby. Se under Jacob Sørensen, i mappe 6.
Anne Povlsdatter - Jens Thomsen,
Sl. Maren Poulsdatter - Ove Pedersen paa sine børns vegne.
Niels Povlsen, Aarhuus.
Morten Povlsen - Maren Ovesdatter, Stautrup.

Dokument 56:
1675. Jørgen Jensen, Viby er vidne. Her nævnes alle arvingerne.

Dokument 57:
1674. Jørgen Rasmussen og Jacob Christensen, Viby Har været på Kolt kirkegård og set sl. Mogens Poulsen ligsten.

Dokument 58:
1661. Borgerskab i Århus for Niels Poulsen barnefødt i Stautrup.

Dokument 59:
1676. Skifte efter Niels Poulsen - Abeløne Sørensdatter, Århus.
Barn: Poul Nielsen.

Dokument 60:
1670. Bergette Jensdatter - 1. sl. Clemen Poulsen 2. Peder Jensen Skreder, Stautrup.
Hendes broder: Jørgen Jensen, Wiibÿe.
1674. Bergette Jensdatter. Angaaende den pant og part hun med sin 1. sl. mand Clemen Pouelsen, Stautrup, har indfriet udi deres selvejer gaard i Stautrup.

Dokument 61:
1676. Morten Poulsen stevner Bergette Jensdatter og hendes 2. mand Peder Jensen Skreder angaaende deres ret til at sidde paa gaarden i Stautrup.

Dokument 62:
1676. Jørgen Jensen, Wiibÿe og hans svend overfalder Morten Pouelsen, Stautrup.

Dokument 63:
1680. Bergette Jensdatter og hendes 2. mand Peder Jensen Skreder, pantsætter til Constantin von Marselis det halve af de fem syvende dele i den ½ gaard i Stautrup de ejer.

Dokument 64:
1707. Clemen Mortensen født i Stautrup, fæster sin gamle faderes boel, Stautrup.

Dokument 65:
1693. Skifte efter sl. Niels Michelsen - Johanne Sørensdatter, Ormslev
Børn: Michel Nielsen 23 aar, Anna Nielsdatter 21 aar, Kirsten Nielsdatter 17 aar.
Morbroder Søren Vesten, Aaboe. Farbroder Jens Michelsen, Ravnholt.

Dokument 66:
1691. Skifte efter sl. Mette Sørensdatter - Rasmus Vesten, Ormslev.
Børn: Niels Rasmussen 13 aar, Maren Rasmusdatter 16 aar.
1691.Skifte efter sl. Peder Christensen - Maren Sørensdatter, Ormslev.
(Enken gifter sig senere med enkemanden i ovenstående skifte).
Barn: Søren Pedersen?