Skiftebreve, fæstebreve o. a. Ormslev og Kolt sogne.

Bind 3

Retur til forsiden

Retur til forrige side

Dokument 1
1646. Søren Westen i Aaboe er saa forarmet, at skal han blive ved sin gaard, kan han ikke betale kgl. mayest. kornskat.

Dokument 2
1652. Syn hos Jens Pedersen i Edslev Mølle.

Dokument 3
1656. Jens Pedersen behøver afslag, hvis han skal blive ved møllen.

Dokument 4
1672-80. Syn på Edslev mølle og den ½ fæstegård som Peder Møller har i fæste. Peder Lassen har part i samme gård.

Dokument 5
1701. Adkomstpapirer. Rasmus Værn og hans hustru Maren Pedersdatter sælger en dem tilhørende selvejer bondegaard til Peder Jensen Møller og hustru Johanne Jensdatter boende i Edslev Mølle.

Dokument 6
1702. Skiøde. Peder Jensen Møller og hustru i Edslev Mølle, sælger 3 fjerde dele af deres gaard beliggende i Edslev by til Niels Jensen ibd.

Dokument 7
1729. Skifte efter Jens Pedersen Møllers moder sl. Johanne Jensdatter, Edslev.
Børn: Jens Pedersen, der bor i Møllen.
Kirsten Pedersdatter - Jens Jensen, Toustrup.

Dokument 8
1741. Skifte efter sl. Anne Michelsdatter - Jens Pedersen Møller, Edslev.
Børn: Peder 23 aar, Anna 18 aar, Maren 16 aar, Karen 13 aar, Anna Johanne 8 aar Michel 5 aar,
Niels 3 aar, Anna 4 uger gl.

Dokument 9
1745. Skiøde udgivet af Jens Pedersen Møller i Edslev, til hans søn Peder Jensen Møller,  paa den halve gaard som Jens Pedersen Møller hidtil har tilhørt.

Dokument 10
1745. Skifte efter sl. Jens Pedersen Møller - sl. Anne Michelsdatter, Edslev.
Børn: Peder som har møllen i fæste, Anna 22 aar, Maren 20 aar, Karen 17 aar, Anna Johanne 12 aar, Anna 4 aar.

Dokument 11
1755. Skifte efter sl. Anne Sørensdatter - Peder Jensen Møller, Edslev.
Hendes fader Søren Olesen af Taastrup er arving.

Dokument 12
1755. Skiøde til Peder Jensen Møllers fæstemøe Maren Rasmusdatter af Sveistrup,
paahalvdelen af den halve selvejer bondegaard i Edslev, som Jens Kaae og Anders Sørensen nu beboer.

Dokument 13
1766. Skiøde udgivet af Peder Jensen Møller og hustru Maren Rasmusdatter, Edslev
til hr. conference raad Carisius og frue paa Constantinsborg. Den selvejer gaard i Edslev som Jens Pedersen Kaa og Anders Pedersen nu beboer.

Dokument 14
1780. Skifte efter sl. Peder Jensen Møller - Maren Rasmusdatter, Edslev.
Børn: Jens 19 aar, Anne Kirstine 22 aar. Begge tjenende i Pinds Mølle.
Farbroder Niels Jensen, Kolt.

Dokument 15
1772. Skifte efter sl. Rasmus Madsen Møller - Birthe Pedersdatter, Edslev.
Børn: Mads 28 aar, boende i Edslev, Peder 26 aar, hjemme, Simon 25 aar, Anders 18 aar, hos hans broder i Edslev, Niels 12 aar, Bodil - Sl. Jens Lauridsen, Edslev, har en datter Boel 1 ½ aar. Kirsten 14 aar, Karen 10 aar.
Farbroder Laurids Madsen, Lemming.

Dokument 16
1742. Skifte efter sl. Margrethe Rasmusdatter - Jens Møller, Pinds Mølle.
Børn: Anne Kirstine 10 aar, Rasmus 8 aar, Mads 6 aar, Kirsten 3 aar, Gothardt 1 aar.
Morbroder Frands Rasmussen af Haar.

Dokument 17
1766. Skifte efter 1. sl. Ole Pedersen - Anne Johanne Jensdatter, Pinds Mølle.
Børn: Jens Olesen 4 aar, Anne Pedersdatter !!! 9 aar.
Enkens laugværge hendes broder Peder Jensen Møller.
På børnenes vegne Anders Pedersen, Kattrup.

Dokument 18
1791. Skifte efter 2. sl. Jørgen Jensen - Anne Johanne Jensdatter, Pinds Mølle.
Børn af 2 ægteskab: Karen Jørgensdatter 23 aar ugift og hjemme.
Johanne Jørgensdatter - Peder Mortensen, Adslev.
Enkens laugværge Niels Jensen Møller, Kolt.

Dokument 19
1801. Skifte efter sl. Maren Nielsdatter - Peder Jensen, Pinds Mølle.
Barn: Jens 5 aar.
( Temmelig rodet, der mangler noget.)

Dokument 20
1708. Jens Sørensen, Edslev er blevet overfaldet med vognkæppe og andet,
af Peder Pedersen Kaae og Jens Jespersen, begge i Edslev.

Dokument 21
1711. Skifte efter sl. Peder Pedersen Kaae - Karen Pedersdatter, Edslev.
Børn: Peder som har gaarden, Maren som er gift, Rasmus 17 aar, Niels 15 aar, Søren 11 aar.
Farbroder Daniel Sørensen Kaae, Edslev, morbroder Thomas Pedersen, Slet.

Dokument 22
1719. Peder Kaae i Edslev, vil ikke pantes for træ han har hugget i skoven.

Dokument 23
1753. Skifte efter sl. Maren Pedersdatter - Peder Kaae, Edslev.
Børn: Peder Pedersen 40 aar, Jens Pedersen 33 aar, Michel Pedersen 30 aar, Inger Pedersdatter i
København 22 aar, Rasmus Pedersen 19 aar, Niels Pedersen 17 aar, og Stine Pedersdatter 13 aar.
Morbroder Jens Pedersen, Lemming.

Dokument 24
1718. Skifte efter sl. Lars Danielsen Kaae - Sidsel Jensdatter, Edslev.
Børn: Maren - Michel Olesen, Maren 13 aar, Anne 3 aar.
Børnenes farfader Daniel Sørensen Kaae, farbroder Michel Danielsen Kaae og morbroder Rasmus Jensen, Ormslev.

Dokument 25
1719. Michel Olesens fæstebrev på svigerfaderen Lars Danielsen Kaaes ½ gaard i Edslev. Den senere matr. 2.

Dokument 26
1747. Skifte efter Michel Olesen - Maren Laursdatter, Edslev.
Barn: Ole Michelsen.

Dokument 27
1744. Ole Michelsens fæstebrev paa faderen Michel Olesens ½ gaard i Edslev.
Han er gift med Margrethe Pedersdatter, hendes fader er Peder Andersen i Edslev.

Dokument 28
1774. Peder Olesens fæstebrev på faderen Ole Michelsens ½ gaard i Edslev.

Dokument 29
1814. Syn og taxation over Peder Olesens i fæste havende gaard i Edslev.

Dokument 30
1814. Ole Pedersens fæstebrev paa faderen Peder Olesens ½ gaard i Edslev.

Dokument 31
1830. Gaardsyn paa samme gaard, nu Christen Christensens.

Dokument 32
1830. Christen Christensens fæstebrev på Ole Pedersens ½ gaard i Edslev.

Dokument 33
1779. Fæstebrev for Jens Jensen af Edslev paa den anden ½ gaard i Edslev, den senere matr. 1.

Dokument 34
1780. Aftægtskontrackt mellem Jens Jensen og faderen Jens Michelsen - Karen Pedersdatter.

Dokument 35
1802. Skifte efter sl. Anne Kirstine Pedersdatter - Øvli Lauersen, Edslev.
Børn: Anne, ingen alder opgivet, Karen 12 aar, Rasmus 17 år, Peder 15 aar, Peder 8 aar, Kirsten 5 aar, Maren 14 dage.
Børnenes farbroder Anders Rasmussen, Edslev

 

Dokument 36
1803. skifte efter sl. Øvle Lauersen - sl. Anne Kirstine Pedersdatter, Edslev.
Børn: Peder 8 aar, Kirsten 5 aar.
Morbroder Jens Pedersen af Kolt, farbroder Peder Laursen, Edslev.

Dokument 37
1777. Skifte efter sl. Laurs Øflesen - Kirsten Pedersdatter, Kolt.
Børn: Øfli Lauersen 14 aar, Peder Lauersen 7 aar, Rasmus Lauersen 4 aar, Maren Lauersdatter 13 aar.
Enkens laugværge var hr. Niels Loft i Gundestrup, paa børnenes vegne som formynder Mogens Pedersen
i Hasselager og den afdødes ½ broder Esche Øflesen i Malling.

Dokument 38
1777. Skifte efter ungkarl sl. Jacob Øflesen i Kolt.
Arvinger:
1.En helbroder sl. Laurs Øflesen der er død og har efterladt sig børnene: Øvle Laursen 14 aar. Peder Lauersen 7 aar.
Rasmus Laursen 4 aar. Maren Laursdatter 13 aar.
2. En helsøster Anne Øvlesdatter - Just Christensen, Kiøbenhavn, farer på Island som styrmand.
3. En halvbroder Esche Øvlesen, boende i Malling.
4. En halvbroder Søren Øvlesen, skal være i Kiøbenhavn og derfra faret som skipper i nogle aar paa Færøerne.
5. En halvsøster sl. Anne Øvlesdatter - Rasmus Sørensen, Tulstrup. Efterladt sig en datter N. N - Peder Pedersen, Hinnedrup.
6. Maren Øvlesen - sl. Just Justesen, Store Noer. Just Madsen, Store Noer, Malling sogn. Øvli Madsen, Aistrup, Malling sogn.
Anne Madsdatter - sl. Rasmus Bisgaard, Kysing bye, Saxild sogn.

Dokument 39
1803. Contract mellem Øvle Lauersen og hans steddatter Anne Pedersdatter.

Dokument 40
1813 Skifte efter sl. Maren Pedersdatter - Peder Lauersen, Edslev.
Børn: Laurs 15 aar, Peder 8 aar, Clemen 3 aar, Kirsten 18 aar, Anna 13 aar.

Dokument 41
1820. Skifte efter Tjenestekarl sl. Peder Øvlesen, død hos Rasmus Christensen, Ormslev.
Arvinger er: En helsøster Kirsten Øvlesdatter 24 aar, ugift, en halvbroder Rasmus Pedersen 35 aar,
en dito Peder 33 aar, en halvsøster Karen Pedersdatter 30 aar, ugift,

Dokument 42
Skifte efter sl. Søren Kattrup, Ormslev
Arvinger er Niels Knudsen, Ormslev, Mads Sørensen, Kolt, Laurs Andersen, Fuusvad paa deres hustruers vegne.
Laurs Christensen væver, Ormslev, paa sin hustrus vegne. Hans søn Rasmus Laursen mødte for ham.

Dokument 43
1808. Skifte efter sl. Peder Knudsen, Edslev
Arvinger er en broder Michel Knudsen af Gyllinglund paa Adslev mark og en søster Kirsten Knudsdatter - Christoffer Nielsen, Aarhuus.

Dokument 44
1747. Skifte efter sl. Peder Sørensen Hougaard - Maren Rasmusdatter.
Arvinger er Anders Hougaard af Ingerslev, Peder Rasmussen Hougaards kone Anne Rasmusdatter i Aarhuus. Søren Eriksen, gift med afdødes søster Sl. Johanne Rasmusdatter, Brabrand. Paa hans to børns vegne.
Og Jens Sørensen af Aaboe paa hans fire stedbørns vegne.

Dokument 45
1789. Skifte efter sl. Anna Sørensdatter Ormslev.
Arvinger er: En hel søstersøn, Søren Jacobsen Skytte, consiumtionsbetjent i Aarhus,
en ½ søstersøn Anders Rasmussen tjenende her paa gaarden, men er husfæster i Ingerslev.

Dokument 46
1728. Skifte efter sl. Rasmus Jensen - N. N. Stautrup.
Arvinger Peder Rasmussen og Maren Rasmusdatter, Houlbeck. Men de vil ikke have noget.

Dokument 47
1739. Skifte efter sl. Peder Rasmussen Back - Maren Nielsdatter, Ormslev.
Børn: Anna Pedersdatter 14 aar, Hans Pedersen 5 ½ aar.

Dokument 48
1743. Skifte efter sl. Anne Christensdatter - skoleholder Søren Frandsen, Kolt.
Dette dokument er ikke transskriberet
Børn: Christen 7 aar, Frands 3 aar, Cidsel 5 aar og tvillingerne Maren og Kirsten 3 - 4 uger gl.
To morbrødre Ove Christensen i Ingerslev og Christen Christensen i Aaboe.

Dokument 49
1722. Skifte efter sl. Jens Pedersen - Maren Michelsdatter, Ormslev.
Børn: Peder 2 aar, Michel 17 uger gl.
Morfader Michel Danielsen, Ormslev.
Sl. Jens Pedersens morbroder Søren Jensen Katrup, Kolt,
Maren Michelsdatters morbroder Jens Christensen Loft i Ormslev.

Dokument 50
1751. Skifte efter sl. Johanne Sørensdatter - Rasmus Sørensen, Kolt.
Børn: Anders 1 ¾ aar, Giertrud 3 ½ aar.

Dokument 51
1782. Skifte efter sl. Karen Michelsdatter, Ormslev.
Barn: Søren Saabye, lotteri revisor i København.
Hendes broder Søren Michelsen. Ormslev.

Dokument 52
1779. Skifte efter sl. Morten Madsen - Zidsel Rasmusdatter, Lemming.
Børn: Rasmus Mortensen 20 aar, Mads Mortensen 18 aar, Søren 12 aar, Anne 15 aar.
Farbroder Søren Madsen, Raunholt.

Dokument 53
1796. Skifte efter sl. Kirsten Andersdatter - Mads Mortensen, Kolt.
Børn: Jens Pedersen af 1 ægteskab.
2. Ægteskab. Mette Michelsdatter 16 aar, Maren, ingen alder opgivet.
3. Ægteskab. Sidsel Madsdatter 8 aar, Peder Madsen 6 aar, Morten Madsen 2 aar.
( Kirsten Andersdatters ligsten hænger på væggen, i våbenhuset i Kolt kirke ).

Dokument 54
1769. Skifte efter sl. Jens Pedersen - Dorthe Sørensdatter
Børn: Margrethe - Christen Jensen Synderskov, Limming, Karen 20 aar, Maren 17 aar, Anne 12 aar, Ellen 7 aar.
Enkens farbrødre Rasmus Madsen, Edslev Mølle, Lars Madsen, Limming.

Dokument 55
1755. Skifte efter sl. Maren Mogensdatter - hÿrden Anders Eggertsen, Aaboe.
Børn: Margrethe Andersdatter 14 aar, Anne Andersdatter 6 aar, Mogens Andersen 3 aar.

Dokument 56
1783. Skifte efter sl. Anders Eggertsen - Dorothea Rasmusdatter, Ormslev.
Børn af 1 ægteskab med Maren Mogensdatter:
Mogens Andersen 31 aar, sl. Margrethe Andersdatter - Rasmus Rasmussen, Koldt.
Har efterladt sig fire umyndige pigebørn.
Børn af 2 ægteskab: Jørgen 14 aar, Maren - Niels Pedersen Juul, Ingerslev, Anna 25 aar tiener i Edslev,
Karen 22 aar tiener i Koldt.

Dokument 57
1664. Skifte efter sl. Søren Rasmussen - Maren Lasdatter, Stautrup.
Børn: Rasmus, Jens, Peder og Laurits Sørensen, Anne, Inger, Maren Kirsten og Karen Sørensdatter.

Dokument 58
1773. Skifte efter sl. Niels Pedersen Juul - Maren Sørensdatter, Ormslev.
Børn: Peder Nielsen i gaarden 24 aar, Søren Nielsen af hr. biskop Peder Bildsøes gods 22 aar, Kirsten Nielsdatter 25 aar.

Dokument 59
1818. Laurs Jensens skudsmaal. Fra 1818 til 1848, hvor han er blevet ejer af et hus paa Kattrup mark.

Dokument 60
1817. Søren Lauersen Skrædder får tilladelse til at udstykke, hans tilhørende parcel. Søren Lauersen selvejer husmand paa Kattrup mark, sælger et stykke jord til selvejer husmand Jens Rasmussen i Jegstrup.

Dokument 61
1855. En mand ved navn Christen Nielsen, Stautrup, er fundet myrdet og udplyndret.