Skiftebreve, fæstebreve o. a. Ormslev og Kolt sogne.

Bind 1

Retur til forsiden

Retur til forrige side

Dokument 1
1808. Skifte efter sl. Karen Knudsdatter - Anders Hansen, Kolt.
Børn: Hans 1 maaned gammel, Anne Kathrine 8 aar, Karen 3 aar.

Dokument 2
1838. Skifte efter sl. Anders Hansen - Sidsel Madsdatter, Kolt.
Børn af 2 ægteskab: Mads Andersen, myndig, Hans Andersen 14 aar, Morten Andersen 12 aar,
Peder Andersen 4 aar, Kirsten Andersdatter 23 aar, Karen Marie 18 aar, Mette Marie 9 aar,
Peder Hansen i Kolt formynder for de umyndige børn.
Børn af 1 ægteskab: Anne Kathrine Andersdatter - Peder Rasmussen,
Karen Andersdatter - Jens Michelsen.

Dokument 3
1722. Poul Knudsen fra Lyngby fæster en ½ gaard i Kolt.

Dokument 4
1719. Broderen Anders Knudsen fra Lyngby fæster Peder Ovesens ½ gaard i Kolt.

Dokument 5
1760. Sønnen Søren Andersen fæster faderens ½ gaard i Kolt.

Dokument 6
1770. Contract mellem Søren Andersen og svogeren Hans Pedersen.

Dokument 7
1737. Skifte efter sl. Maren Thøgersdatter - Søren Jensen Juul, Ormslev.
Børn: Mette 1 ½ aar.
Barnets morbroder Peder Thøgersen, Lemming.

Dokument 8
1744. Skifte efter sl. Else Marie Hansdatter - Søren Jensen Juul, Ormslev.
Hun er datter af Hans Sørensen, Enslef.
Børn: Maren 7 aar, Anne 3 aar, Hans 1 aar.
Børnenes morbrødre Rasmus Hansen, Enslev, Niels Hansen, Brabrand.

Dokument 9
1750. Skifte efter sl. Anne Jensdatter - Søren Jensen Juul, Ormslev.
Arvinger er hendes søskende: Peder Jensen Møller i Edslev Mølle, Michel og Niels Jensen ibd.
Karen Jensdatter paa Constantinsborg, Maren Jensdatter og Anne Johanne Jensdatter.

Dokument 10
1767. Skifte efter sl. Søren Jensen Juul - Maren Rasmusdatter, Ormslev.
Børn: Maren- Frans Andersen, Havhuset, Anne 24 aar, hjemme.
2 kuld: Else Marie 13 aar, Anne 10 aar, Kirsten 7 aar, Mette 4 aar.
Børnenes farbroder Jens Jensen Juul, husmand i Ormslev, morbroder Christopher Rasmussen, Skanderborg.
(Søren Jensen Juul havde i alt 5 koner).

Dokument 11
1819. Skifte efter sl. Kirsten Sørensdatter - sl. Søren Jensen, Ormslev. ( Søren Jensen Juuls Datter. )
Børn: sl. Søren Sørensen - Anne Kirstine Christensdatter, Ormslev.
sl. Jens Sørensen ( mange arvinger ).

Dokument 12
1819. sl. Kirsten Sørensdatter - sl. Søren Jensen. Skifte efter hende og de to sønner.

Dokument 13
1829. Skifte efter sl. Jens Sørensen - Ane Sørensdatter, Ormslev.( Søren Jensen Juuls datter).
Børn: Søren og Knud der er myndige, Voldborg gift med Peder Jensen i Lynge, Barbara der er gift
med Lars Jensen i Lille Glæsborg, Ane Marie der er gift med Christen Christensen i Aaboe, Karen
der er ugift.

Dokument 14
1769. Skifte efter sl. Jens Jensen Juul - Ane Joensdatter, Ormslev.
Børn: Jens 19 aar, Rasmus 11 aar.
Formynder: Jesper Jensen, Ormslev der er gift med deres faster.

Dokument 15
Retsag vedrørende spillemænd ved Maren Tøgersdatters bryllup med Søren Jensen Juul.

Dokument 16
1756. Skifte efter sl. Søren Rasmussen Bødker - Maren Marcusdatter, Endslev.
Børn: Niels Sørensen, Aaboe 37 aar, Marcus Sørensen 35 aar, Rasmus Sørensen 33 aar i gaarden, Søren 26 aar hjemme,
Jens Sørensen, Aaboe, Maren Sørensdatter - Rasmus Knudsen, Ingerslev og Peder Poulsen, som enken må have fra et tidligere ægteskab.

Dokument 17
1791. Skifte efter sl. Marcus Sørensen - Maren Sørensdatter, Endslev.
Børn: Søren 37 aar, tienende i Aarhuus, Rasmus 25 aar hjemme, Anne - Michel Sørensen, Endslev.

Dokument 18
1795. Skifte efter sl. Maren Sørensdatter - sl. Marcus Sørensen, Endslev.

Dokument 19
1697. Skifte efter 1. sl. Rasmus Jensen - Anne Nielsdatter, Kattrup, 2. Søren Michelsen.
Børn: Peder, Niels, og Hans Rasmussen, Anne og Kirsten Rasmusdøtre.

Dokument 20
1698: Skifte efter sl. Else Bertelsdatter - Søren Jensen, Endslev.
Børn: Hans Sørensen, Michel Sørensen, Jens Sørensen.

Dokument 21-22
1730. Skifte efter sl. Hans Sørensen - Anne Rasmusdatter, Endslev.
Børn: Rasmus 23 aar, Niels 21 aar, Kirsten 18 aar, Else Marie 16 aar, Jens 14 aar, og Michel
fra et tidligere ægteskab.
Formynder Søren Bødker, Endslev.
1708 - 13. Hans Sørensens søn Søren fundet druknet i en tørvegrav.

Dokument 23
180l. Skifte efter Maren Nielsdatter - Peder Rasmussen, Endslev.
Børn: Poul 28 aar, Rasmus 23 aar, Knud 13 aar, Karen 25 aar, Maren 20 aar.

Dokument 24
1815. Skifte efter sl. Peder Rasmussen - Karen Rasmusdatter. Han er søn af Rasmus Hansen, Enslev.

Dokument 25
1773. Skifte efter sl. Søren Nielsen - Karen Pedersdatter, Stautrup. ( Maren Nielsdatters broder).
Arvinger er mandens søskende: Knud Nielsen, Ormslev, Anne Nielsdatter gift med Peder Nielsen, Aabye, Maren Nielsdatter -Peder Rasmussen, Endslev, en ½ søster Else Nielsdatter som tiener i Ormslev præstegaard.

Dokument 26
1741. Skifte efter sl. Anne Rasmusdatter - Rasmus Sørensen, Kattrup.
Børn: Mette 18 aar, Anna 16 aar.
Værge er deres faders ½ broder Søren Rasmussen, Endslev.

Dokument 27
1750. Skifte efter sl. Else Jensdatter - Rasmus Sørensen, Kattrup,
Børn: Anne Johanne 8 aar, Kirsten 6 aar, Kirsten 3 aar, Maren 4 uger.
På børnenes vegne Rasmus Hansen, Endslev.

Dokument 28
1762. Skifte efter sl. Rasmus Sørensen - Karen Sørensdatter, Kattrup.
Børn: Michel 7 aar, Maren 4 ¾ aar og Else 1 ¾ aar.

 

Dokument 29-30
1664 - 65. Skifte efter Povel Jensen, Ormslev paa sin egen og hustru Zidsel Lasdatters vegne, forbyder nogen at hugge i den skov hun har part i.
1664-65. Afkald. Zidsel Lasdatters part i faderen sl. Laurs Pedersens selvejer bondegaard i Stautrup.

Dokument 31
1677. Skifte efter 1. sl. Zidsel Lasdatter - Povel Jensen, Ormslev. 2. Maren Andersdatter.
Børn: Jens, Las; Søren, Maren, Anne og Kirsten.
Tilstede var deres ½ morbroder Poul Sørensen, Lemming.

Dokument 32 
1745. Skifte efter sl. Søren Poulsen, Nibe. Søn af Povl Jensen, Ormslev.
Arvinger:
1. En broder sl. Jens Poulsen Ormslev.
Hans børn: Søren Jensen, Frands Jensen, Ellen Jensdatter alle i Ormslev. Samt Povl Jensen
som lever i Aalborg.
2. En søster Maren Povlsdatter, Østerby.
3. En søster sl. Kirsten Povlsdatter - Simon Nielsen, Kolt.
Hendes børn: Niels Simonsen, Aarhuus. Sidsel Simonsdatter, Nibe. Maren Simonsdatter og Anne
Simonsdatter, begge hjemme hos faderen..
4. sl. Anne Povlsdatter, Viby.
5. En halvsøster fra Povl Jensens 2 ægteskab.
Cidsel Povlsdatter, Aarslev.

Dokument 33
1721. Skifte efter sl. Jens Povelsen - Kirsten Sørensdatter, Ormslev.
Povel 15 aar, Søren 14 aar, Frantz 10 aar, Ellen 6 aar.

Dokument 34
1788.Skifte efter Ungkarl Frantz Jensen, som boede hos Jens Sørensen, Ormslev, som er hans brodersøn. Han er søn af Jens Povelsen, Ormslev.
Arvinger: En broder Poul Jensen, handelsmand i Aalborg.
En broder sl. Søren Jensen - sl. Maren Nielsdatter, Ormslev, deres børn.
Jens Sørensen, Ormslev.
Anne Sørensdatter - Niels Jensen, gaardmand Lemming.
Maren Sørensdatter - skomager Peder Pallesen, Skanderborg.
Kirsten Sørensdatter - Niels Johansen, Harlevholm.
sl. Karen Sørensdatter - sl. Michel Nielsen, Ormslev, deres børn.
sl. Ellen Jensdatter - Knud Jensen, Ormslev.
Deres børn. Ove Knudsen, Poul Knudsen, Niels Knudsen alle gaardmænd i Ormslev og Jens Knudsen gaardmand i Aaboe.

Dokument 35
1777. Skifte efter sl. Søren Jensen - sl. Maren Nielsdatter, Ormslev. Skifte efter begge. Han er søn af Jens Povlsen, Ormslev.
Børn: Jens Sørensen 23 aar, ( se ovenover). Anne Sørensdatter gift med Niels Jensen, Limming,
Kirsten Sørensdatter gift med Niels Johansen,
Harlevholm, Maren Sørensdatter og sl. Karen Sørensdatter gift med Michel Nielsen, Ormslev.
Side 2 i dette dokument er meget utydeligt, en bedre kopi af denne side findes her.

Dokument 36
1772. Skifte efter sl. Karen Sørensdatter - Michel Nielsen, Ormslev.
Børn: Ane 3 aar, Maren ¾ aar.

Dokument 37
1773. Skifte efter sl. Anne Marie Nielsdatter som døde i hendes broder sl. Michel Nielsens gaard.
Nu beboet af Rasmus Sørensen i Ormslev.
Arvinger: Moderen Anna Michelsdatter, en broder hr. Jens Nielsen tienende hr. conference raad
Fabritius i København. en søster sl. Else Nielsdatter, en broder sl. Michel Nielsens to børn.

Dokument 38
1822. Skifte efter sl. Ove Knudsen - Johanne Jensdatter, Ormslev.
Børn: Jens Ovesen, myndig. Knud Ovesen, myndig. Michel Ovesen, myndig, en afdød søster.
N.N. Søren Ovesen, myndig. sl. Ellen Ovesdatter - Niels Hansen, Ormslev. Børn: Hans Nielsen,
18 aar, Ove Nielsen, 13 aar, Karen Nielsdatter 6 aar.

Dokument 39
1773. Skifte efter sl. Jens Michelsen - Anna Jensdatter, Ormslev.
Børn: Anna Jensdatter- smeden Kort Rasmussen.
Maren Jensdatter, her i gaarden.
Johanne Jensdatter - Ove Knudsen, her paa stedet.

Dokument 40
1779. Skifte efter 1. sl. Niels Sørensen Vesten - Maren Sørensdatter, Aaboe. 2. Jens Knudsen.
Børn: Søren 11 aar, Maren 8 aar, Kirsten 4 aar.
Farbroder Jens Sørensen, Aaboe.

Dokument 41
1797. Skifte efter sl. Jens Knudsen - Maren Sørensdatter, Aaboe.
Barn: Niels Jensen, 15 aar.
Farbroder Poul Knudsen, Ormslev.

Dokument 42
1795.Skifte efter Ungkarl sl. Søren Nielsen Vesten, Aaboe.
Arvinger: Hans moder Maren Sørensdatter - 1. Niels Sørensen Vesten. 2. Jens Knudsen.
En søster Maren Nielsdatter- Peder Jensen, Pinds Mølle.
½ broder Niels Jensen, 14 aar.

Dokument 43
1727.Skifte efter sl. Karen Jensdatter - Niels Sørensen, Ormslev.
Hendes børn: Anne Michelsdatter,12 aar, Maren Michelsdatter 2 aar,
Fællesbarn: Else Nielsdatter 9 uger.

Dokument 44
1744.Skifte efter sl. Maren Knudsdatter - Niels Sørensen, Ormslev.
Hans datter: Else Nielsdatter 16 ½ aar.
Deres fælles børn: Knud 15 ½ aar, Søren 10 aar, Anne 8 aar, Povel 4 aar, Maren 6 uger.
Farbroder Knud Sørensen, Ravnholt.

Dokument 45
1763. Skifte efter sl. Niels Sørensen - Kirsten Rasmusdatter, Ormslev.
Barn af 1 ægteskab: Else Nielsdatter, tiener degnen NielsHolst i Ormslev.
Børn af 2 ægteskab: Knud 34 aar, der har fæstegaarden, Søren 30, Ane tiener i Aarhuus,
Povel gift i Aarslev og Maren tiener i Aarhuus.
Børn af 3 ægteskab: Ane 14 aar, Rasmus 8 aar, Povel 4 aar.
Morbroder Christopher Rasmussen, borger og skrædder i Skanderborg.

Dokument 46
1760. Skifte efter sl. Bierre Niels Sørensen - Anne Michelsdatter,Ormslev:
Børn: Søren Nielsen 25 aar, tiener paa Constantinsborg, Michel Nielsen, i gaarden 23 aar.
Jens 17 aar, og Anne Marie 20 aar.
Morbroder Jens Michelsen, Ormslev.

Dokument 47
1773. Skifte efter sl. Søren Christensen - sl. Else Nielsdatter, Ormslev. ( Skifte efter begge ).
Barn: Anne Sørensdatter.
Morbroder Michel Nielsen, Ormslev.