Ormslev

Retur til forsiden

Retur til forrige side

Ormslevs oprindelse går helt tilbage til folkevandringstiden. Ormslev sogn var i gammel tid, meget stærkt skovbevokset. Ormslev kirke blev bygget i perioden 1100 til 1250, og hørte til Århus bispestol indtil 1477. i Ormslev sogn ligger Constantinsborg eller Stadsgaard som den oprindeligt hed. Den blev opført ca. 1400.

I Ormslev by var der en kro, fattighus, smedie, købmand og skole. I 1892 opførte byens borgere et forsamlingshus.       

Hammelbanen kom i gang i 1902 og der blev station i den del Ormslev, der nu hedder Ormslev Stationsby. Jernbanen er nu nedlagt

Gamle navneformer fundet i kirkebøger: Ormslev, Wormslev, Ormslef, Wormslef

Ormslev Stationsby omtales i Wikepedia

Billederne kan vises i større format ved klik med musen.

 

Gård
Christian Ludvig Rasmussen, hustruen Maren
og datteren Marie Katrine ca. 1906
Matr. nr. 4 h m. fl. Ormslev
Storskovej 44

Brugsen
Brugsforeningen "Fruebjerg"
Brugsuddeler R. Jøker Kristensen
indvielse af selvbetjeningsbutik 23 okt. 1962
Ormslevvej 464

Mosevang
Mosevang
Jens og Marie Thomsen samt en ikke identificeret ung mand ved hesten
Matr. nr. 1 d Ormslev
Rismosevej 30.

Station
Ormslev station ca. 1910.

Købmand
Købmandsforretningen Ormslev stationsby
Storskovvej 79-81

Hus
Storskovvej 47. (matr. 6d Ormslev)
Anton Kristensen, hustruen Mette, datteren Elna samt en husassistent

Svejstrup
Vognmand Svejstrups ejendom, nu Campingården ca. 1956
Matr. nr. 4 t m. fl. Ormslev
Ormslevvej 448

Svejstrup
 
Vognmand Svejstrups ejendom, nu Campingården
Matr. nr. 4 t m. fl. Ormslev
Ormslevvej 448

 

Da Ormslev fik sin verdensmester(2020)