Lemming

Retur til forsiden

Retur til forrige side

Lemming er en meget gammel landsby. Den har sin oprindelse i den tidlige middelalder.
Der blev i 1883 købt en gård, som skulle anvendes til børnehjem, den fik navnet Ormslev Børnehjem. I 1970'erne blev der kollektiv på stedet.
Der var endvidere en skole i Lemming (Hasselager Skole), samt erhverv som f.eks. smedie og købmand. Disse er nu væk, mend er er i dag lidt andre erhverv tilbage.

Gamle navneformer fundet i kirkebøger: Lemming, Limming

Billederne kan vises i større format ved klik med musen.

 

Damgård
Damgaard
Matr. nr. 7 a m. fl. Lemming
Lemmingvej 125

Smedie
Lemming smedeforretning ca. 1900
Arkivet har oplysninger om personerne
Matr. nr. 4 f Lemming
Lemmingvej 112

Hus
Matr. nr. 4 d Lemming
Fuglekærvej 2


Fuglekærvej 4

Lemming
Parti fra Lemming

Lemming
Partier fra Lemming
1, Lemmingvej 118
2. Nordskovvej 2
3. Lemmingvej 107
4. Lemmingvej 114
5. Lemmingvej 121, købmandsforretningen