Kolt

Retur til forsiden

Retur til forrige side

Byen kan findes helt tilbage til ca. 1300, hvor byen hed Koltee. Kolt er et meget gammelt navn, der muligvis er afledt af det gamle svenske ord, der betyder "bjergknold" eller lignende. Kolt by ligger meget højt, og var oprindeligt omgivet af meget skovbevoksning.

Der blev i 1929 oprettet en frimenighed i Kolt. Kolt kirke er opført i romersk tid ca. 1100 til 1250

Tårnet der oprindeligt har været højere, er sammen med våbenhuset bygget til senere. Det gamle Kunnerup grænser op til Kolt by. Ligesom andre småbyer har der i Kolt både været handel og håndværk. i dag er der skole, bibliotek, butikscenter og plejehjem

Gamle navneformer fundet i kirkebøger: Kolt, Koldt, Kolte, Kolt Skovhus

Billederne kan vises i større format ved klik med musen.

 

Hus
Niels Kirkegaard i døren,Søren P. Kierkegaard og
Katrine Thomsen på vej mod huset. 1914.
Matr. nr. 15 g, Kolt
Alleen 71

Smedie
Kolt smedie

Smedie
Kolt smedie 1911
Matr. nr. 10 f og g, Kolt
Alleen 95

Bakkegård
Kolt Bakkegård, gården er nedrevet i 1976 og udstykket.
Matr. nr. 9, Kolt
Kattrupvej 10

Egetoft
Egetoft
Alleen 109, nu Kunnerupvej 149

Kirke
Kolt Kirke med den gamle telefoncentral i forgrunde


Koltvej
Nærmeste ejendom tilhørte Erna og Carl Petersen
 Den bagerste Rasmus Kirkegård.

Moselund
Moselund
Kristiane og Hans Peder Nedergaard
Fuglekærvej 71