Kattrup

Retur til forsiden

Retur til forrige side

Kattrup var førhen fordelt på elleve små og større landbrug. I selve Kattrup by var der før 1958 tre huse en gård samt en mindre ejendom. Før 1920 var der fattighus i Kattrup, det var et langt hvidt hus med fire lejligheder, hvoraf der var fælles indgang til to lejligheder. På Kattrup Mark lå i 1840 en kommuneskole med tilhørende jordlod. Dette jordlod lå dog på Kolt Mark.

Skole, mejeriet, Bøgekilde fra 1888 og fattighuset lå allerede på Kattrup Mark. På Kattrups marker ligger der i dag en masse industrivirksomheder

Gamle navneformer fundet i kirkebøger: Kattrup, Katterup, Katrup

Billederne kan vises i større format ved klik med musen.

 

Skole
Kattrup Skole, ca. 1909
Lærer r. Sørensen med familie
Samt formentlig, vikar Søren Markus A. Jensen og Marie
Matr. nr, 1a m. fl. Kolt
Kattrupvej 27

Lærerbolig
Kattrup skoles lærerbolig, ca. 1912
Matr. nr, 1a m. fl. Kolt
Kattrupvej 27

Kæmnerkontor
Det gamle kæmnerkontor, 1937 til 1951
Matr. nr. 1b, Kolt
Kattrupvej 25 Kattrup,
nu Pilegårdsvej 26

Nybro
Marie Nybro, stående foran Niels S. Nybros ejendom, ca. 1928
Matr. nr. 5 m. fl. Kattrup
Teglbækvej 4

Enghavegård
Enghavegård
Frode Andersen og hustru Ane, f. Rasmussen med sønnen Jens
Matr. nr. ???
Kattrupvej 57

Gård
Svend Aage Andersens gård
Matr. nr. ???
Kattrupvej 47

En tur fra Viby til Kattrup i 1890(2010)