Edslev

Retur til forsiden

Retur til forrige side

Edslev er en meget gammel by og for øvrigt den eneste i landet, der bærer dette navn. I 1610 skrev man landsbyen navn som Edtzløff. Edslev ligger tæt ved Århus å og er omkranset af ca. 16 gravhøje. Indtil slutningen af 1950'erne lå der to vandmøller på landsbyens grund, de var ca. 800 år gammel. I den sene middelalder var Edslev to tæt sammenbyggede bydele, der benævntes henholdsvis Overballe og Nederballe.

Gamle navneformer fundet i kirkebøger: Edslev, Edtzlef, Edtzlev, Edzlef, Etzlev, Etzlef, Edslev, Edslev Markhus Pinds mølle, Pindsmølle, Pintzmølle, Anneberghuset, Anneballe, Ombelev-huset, Fusvad, Fuusvad

Billederne kan vises i større format ved klik med musen.

 

Hus
Christian Jensen (Christian Murer) og hustru Fritze (f: Salling)
med børnene Marie (1897) og Henry (1899)
billedet er fra ca. 1902.
Matr. nr. 25c, Edslev
Knudevejen 19.  

Husmandssted
Knud Mikkelsen med hustru og børn
billedet er fra ca. 1900.
Matr. nr. 20a, Edslev
Knudevejen 27

Ll. Friesenborg
Lille Frisenborg
Matr. nr. 3 f Edslev
Gungdyvej 49c

Smedie
Edslev smedeforretning ca. 1910 - 1915
Tidligere bysmedie, smed Nic. Hald, ejer fra ca. 1905 til 1950
Matr. nr. 7c, Edslev
Gungdyvej 64.

Købmandsforretning
Edslev købmandsforretning, ca. 1900.
Ejendommen brændte men byggedes op igen på samme sted
med røde mure og fast tag.
Tidligere ejere:
Andreas Kristensen                1890-1894
Birgithe og Niels Andersen      1894-1922
Birthe Marie Sørensen, enke    1922-1933
Johanne og Søren Rasmussem 1933-
Matr. nr. 6b, Edslev
Gungdyvej 61

Fusvadgård
Parti fra Pinds Mølle, ca, 1920
Muligvis Fusvadgaard
matr. 16 a, Edslev
Fusvadvej 16

Nørrelund
Nørrelund, Edslev, ca 1915
Niels Magnus Jensen (f. ca. 1879) og hans mor
Marie Kirstine Søndergaard (f. 1838)
samt 4 ikke identificerede unge
Matr. nr. 7a, m. fl. Edslev
Torshøjvej 80. nu Torshøjvej 258.

Ombelø
Knudevejen 24

Bøgely
Bøgely, ca. 1910
Personerne er fra venstre: Klemen, , Sidsel M.  Jens og Thorvald Thomsen
Matr. nr. 3a, m. fl. Edslev
Pindsmøllevej 11, nu Gungdyvej 49

Egemark
Egemark før 1925
Ejer Anders Brandstrup Andersen
senere Hakon Jensen
Matr. nr. 12b, m. fl. Edslev
Knudevejen 7.

 

 

 

 

Inger Jensen i Edslev er født 1916 og nedenstående links vedrører hendes familie

Indledning

Min far

Min mor

Mit hjem paa Knuden

Min barndom paa Knuden

Min skolegang

Mine aar paa Knuden