Bering

Retur til forside    

Retur til forrige side

Bering (Bjering) nævnes første gang i et dokument fra 21. maj 1310, hvor biskop Esger af Århus ejer en gård i Bjering. 1670 blev flere af gårdene i Bjering lagt ind under ryttergodset, der hovedsagligt hørte til Skanderborg.

I 1718 opløstes ryttergodset, og de involverede gårde blev købt på auktion af Christian Charisius til Constantinsborg. Charisius var også besidder af stamhuset, men gårdene i Bering blev dog ikke lagt ind under dette. I 1776 blev disse gårde frikøbt.
Bering blev på et tidspunkt et grundvigsk menighedscentrum og i 1874 blev der dannet en valgmenighed, samt bygget en kirke og forsamlingshus. Det gamle forsamlingshus er nu erstattet af en mere moderne bygning, men der er stadig et meget aktivt liv i huset i form af gymnastik og dilletant samt meget andet

Gamle navneformer fundet i kirkebøger: Bering, Berring, Birring

Billederne kan vises i større format ved klik med musen

Friskolen
Kolt fri- og efterskole før 1912
Beringvej 1

Kirken
Bering valgmenighedskirke
Torshøjvej 15

Gård
Maren og Peder Kristensen, Pinds Mølle
Bedsteforældre til Anna og Martha Kristensen
Matr. nr. ???, Bering
Thorshøjvej 12

Thøgergården
Thøgergården før branden af udhusene i 1938
Matr. nr. 1a, Bering,
Beringvej 49

Hus
Ane Marie Rasmussen, enke efter Søren Rasmussen
Matr. nr. 3d, Bering
Hovedvejen 211

Kirken
Bering valgmenighedskirke Pressefoto 1969

Bering amatørteater 1935
Bering amatørteater 1935

Bering gymnastik 1942
Bering gymnastikforening 1942

Retur til forside